In Nieuws

Naar aanleiding van de door het kabinet aangenomen maatregelen heeft het bestuur van Jodan Boys besloten haar Corona protocollen te herzien en de volgende maatregelen genomen. De maatregelen gaan per direct in. Uiteraard kunnen deze maatregelen niet succesvol zijn zonder jullie medewerking. We rekenen daarom op jullie. Naast de hierna te noemen maatregelen vragen we extra aandacht voor het volgende:

 • Op hele terrein, binnen en buiten is alcohol gebruik niet toegestaan. Dit geldt ook voor zelf meegebrachte alcohol;
 • Bezoekende en Jodan Boys teams nemen zo min mogelijk begeleiders en chauffeurs mee naar wedstrijden en trainingen;
 • Teams arriveren zo kort mogelijk voor de wedstrijd en vertrekken zo snel mogelijk na de wedstrijd (we kijken niet even bij een ander team bijv.);
 • Teams verlaten de kleedkamers zo spoedig mogelijk en gebruiken kleedkamers alleen om om te kleden en te douchen (niet voor besprekingen voor, tijdens of na de wedstrijden)
 • Horeca
  • De horeca is gesloten;
  • Op het hele Jodan Boys complex, ook buiten, is alcohol gebruik verboden;
  • De vergaderzalen zijn gesloten, thuiswerken en digitaal overleggen is de norm;
 • Publiek en wedstrijden
  • Er is géén publiek welkom op het complex;
  • Dit geldt ook voor ouders die kinderen naar het complex brengen. Zij brengen hun kinderen weg en halen ze na de activiteit (wedstrijden / trainingen) weer op;
  • Voor de allerjongste groepen (ING jeugd en Kabouters) zijn er in de periode van 29-09 tot nader order geen activiteiten;
  • Chauffeurs van bezoekende verenigingen worden gezien als begeleiders en zijn wél welkom op het complex, het verzoek is om het aantal chauffeurs zoveel mogelijk te beperken;
  • Chauffeurs naar uitwedstrijden van eigen teams worden gezien als begeleiders en zijn wél welkom op het complex van de te bezoeken vereniging het verzoek is om het aantal chauffeurs zoveel mogelijk te beperken;
 • Wedstrijdbesprekingen
  • Besprekingen zijn toegestaan als bij de beheerder op voorhand een ruimte is gereserveerd
   (Dug Inn, maximaal 30 personen, Sponsorhome maximaal 20 personen)
 • Kleedkamers
  • De kleedkamers kunnen worden gebruikt, een aantal kleedkamers worden opengesteld voor vrije inloop. 
  • Nazit en/of bespreking in de kleedkamers is niet toegestaan. 
  • Het gebruik van douches is toegestaan maar niet verplicht.
  • Een ieder wordt geacht de kleedkamers na gebruik direct te verlaten.
  • Na gebruik van de kleedkamer laat je deze schoon en opgeruimd achter.

(de kleedkamer regels zijn gewijzigd ten opzichte van eerdere berichtgeving)

Uiteraard geldt op het hele complex de anderhalve meter regel en wij verzoeken u de aanwijzingen te volgen.