In Nieuws, Nieuws Vrijwilligerscommissie, Uncategorized

Klik hier om de vragen en antwoorden in .pdf formaat te kunnen lezen.

 

Vragen: Antwoorden:
Waar kan ik mij inschrijven of aanmelden om de taak/rol van scheidsrechter of spel-begeleider uit te kunnen voeren? Je kunt je hiervoor aanmelden/opgeven bij de scheidsrechtercommissie via: scheidsrechters@cvvdejodanboys.nl  De scheidsrechtercommissie zal je dan persoonlijk benaderen en indelen o.b.v. de wedstrijdplanning. Het is helaas niet mogelijk om je digitaal via het rooster in te schrijven als scheidsrechter of spelbegeleider.
Waar kan ik mij inschrijven of aanmelden om de taak/rol van trainer of leider uit te kunnen voeren? Je kunt je hiervoor aanmelden/opgeven bij de voetbaltechnische commissie: voetbaltechnischezaken@cvvdejodanboys.nl

of het Jeugdbestuur: jeugdbestuur@cvvdejodanboys.nl Een van de commissieleden zal je hierover persoonlijk benaderen. Het is helaas niet mogelijk om je digitaal via het rooster in te schrijven als trainer of leider.

Waar kan ik mij opgeven om in een commissie/bestuur actief te zijn? Dat kun je kenbaar maken aan de voorzitter/lid van de betreffende commissie of via een bestuurslid. Zie de website voor de mailadressen en telefoonnummers van verschillende commissies en contactpersonen.
Waar en hoe kan ik mij inschrijven voor taken? Ga naar de website van CVV de Jodan Boys en klik daar op link naar de pagina van Vrijwilligerstekort: https://jodanboys.vrijwilligerstekort.nl/ Via deze applicatie kun je, nadat je jezelf hebt geregistreerd, via het rooster de dagen en taken selecteren waar je op wil/kan inschrijven.
Zijn er voldoende taken beschikbaar? Dat hangt er vanaf hoeveel mensen er voor kiezen verenigingswerk te doen en op welk moment iedereen inschrijft. Wij verwachten dat er genoeg taken beschikbaar zijn. Plan jezelf dus z.s.m. in en probeer vooral ook te plannen aan het begin van het seizoen. Als we aan het begin van het seizoen veel extra krachten moeten inzetten om de gaten te vullen, verdwijnt er veel ruimte in het rooster.
Wat gebeurt er als er, nagenoeg aan het einde van het seizoen, geen taken beschikbaar meer zijn en ik nog verenigingswerk moet doen? Dan heb je pech en vervalt een deel van je borg. Wel zijn er aan het eind van het seizoen nog klusdagen. Wellicht dat je daar een bijdrage aan kunt leveren. Echter, ook die kunnen op enig moment volgeboekt zijn. Het is dus vooral belangrijk dat je op tijd jezelf inplant voor verenigingstaken!
Vanaf wanneer kan ik mij inschrijven voor taken? Vanaf medio juli zal de planning in VrijwilligersTekort worden opengezet waarna de leden zich kunnen inschrijven voor gewenste taken op gewenste dagen en momenten.
Voor wanneer c.q. welke datum moet ik mij hebben ingeschreven voor taken? Bij voorkeur vóór 1 oktober. Het is prettig als je de taken over het seizoen verdeelt. Je helpt de vereniging enorm door juist direct aan het begin van het seizoen al taken uit te voeren
Mijn werkrooster/agenda is nog niet bekend voor de 2e helft van het seizoen en ik kan dan ook nog geen taken inplannen. Probeer dan in te schrijven op taken die op korte termijn beschikbaar zijn. Er zijn voldoende taken beschikbaar op verschillende dagen en momenten. Tevens is het altijd mogelijk je taak te ruilen met een andere ouder of lid, mocht de taak achteraf ongelegen uitkomen.
Ik heb mij ingeschreven voor een taak; wat wordt er precies van mijn verwacht? In de bevestigingsmail en de reminders wordt vermeld wat er van je wordt verwacht en uitleg gegeven over de taken. Tevens wordt daarin ook het e-mailadres genoemd indien je onverhoopt c.q. op het laatste moment toch verhinderd bent.
Sturen jullie herinneringen nadat ik mij heb ingeschreven voor een of meer taken? In totaal worden 3 automatische herinneringen gestuurd: 14 dagen, 7 dagen én 2 dagen van te voren. De herinneringen worden verstuurd naar het e-mailadres waaronder je bent geregistreerd en ingeschreven.
Ik ben alleenstaande ouder met kleine kinderen en ben niet in de gelegenheid om verenigingstaken te doen. Welke mogelijkheden heb ik om toch nuttig te zijn voor de vereniging? Je kunt per seizoen een verzoek doen tot Vrijstelling van verenigingstaken. Dit verzoek kun je mailen naar: vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl

Tevens is het ook altijd mogelijk om een aantal verenigingstaken, bijv. administratieve/registratieve taken, artikelen schrijven t.b.v.

website/social media, etc. vanuit huis te doen. Mocht je dat leuk vinden laat het ons vooral weten!

Mag ik jaarlijks kiezen of ik verenigingstaken uitvoer óf dat ik kies voor afkopen waarbij ik mijn bijdrage kan worden ingezet om de vrijwilligers-organisatie te versterken? Jaarlijks kun je bij voorkeur vóór 1 oktober bij de vrijwilligerscommissie aangeven of je gebruik wil maken van de afkoopregeling. Dit wordt dan ook zo in de database verwerkt. De betaalde borg wordt niet verrekend met de contributienota’s voor het nieuwe seizoen.
Waar vind ik de procedure voor het afmelden? Probeer in ieder geval zelf z.s.m. een vervanger te regelen, bijv. door een andere ouder/gezinslid of door een ander verenigingslid!

Mocht dat niet lukken zie dan de bevestigingsmail en de herinneringsmails waar de e-mailadressen worden vermeld waarop je je kunt afmelden voor de taak.

Ik heb mijzelf ingedeeld voor een verenigingstaak en ik ben (adhoc) verhinderd. Wat kan ik doen? Je zal zelf een vervanger moeten regelen, bijv. een andere ouder/gezinslid of een ander verenigingslid!

Vanaf dit seizoen bieden we de mogelijkheid om taken weer beschikbaar te stellen voor andere vrijwilligers. Let op!! Pas als iemand zich hierop heeft ingeschreven ben je uitgeschreven van deze taak! Mocht het ruilen echt niet lukken, zie het e-mailadres in de bevestigingsmail/ herinneringsmails. Via dat e-mailadres kun je je op het laatste moment afmelden voor de taak.

Wanneer dit erg kort dag is (1 of 2 dagen van te voren) dien je als volgt te handelen:

  1. Zet je taak z.s.m. open in het rooster
  2. Probeer zelf ook actief een oplossing te vinden door andere leden te vragen om je taak te doen of met andere te ruilen (wel digitaal)
  3. Meld dit z.s.m. per mail bij de beheerders of de vrijwilligerscommissie

Met elkaar kunnen we een oplossing vinden.

Door omstandigheden kan ik niet aan mijn verenigingstaak (bar- of commissiekamerdienst) voldoen en ik heb geen vervanger kunnen regelen. Wat moet ik doen? In de bevestigingsmail en de herinneringsmails worden de e-mailadressen vermeld waarop je je op het laatste moment kunt afmelden voor de taak.
Onze wedstrijd is op het allerlaatste moment verplaatst en valt nu samen met de taak waarvoor ik mij heb ingeschreven. Wat kan ik doen? Wanneer dit erg kort dag is (1 of 2 dagen van te voren) dan is dit overmacht. Je dient in ieder geval als volgt te handelen:

  1. Zet je taak z.s.m. open in het rooster
  2. Probeer zelf ook actief een oplossing te vinden door andere leden te vragen om je taak te doen of met andere te ruilen (wel digitaal)
  3. Meld dit z.s.m. per mail bij de beheerders of de vrijwilligerscommissie

Met elkaar kunnen we een oplossing vinden.

Ik heb een vervanger geregeld voor geplande verenigingstaken. Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat mijn vervanger de gewerkte uren/punten toebedeeld krijgt en voor hem/haar gelden als voldane taken? Log in via applicatie VrijwilligersTekort en ga naar de planning. Selecteer de datum en geef voor de betreffende taak aan dat deze taak weer open staat voor inschrijving door andere leden. Zorg ervoor dat deze persoon zich  direct inschrijft voor de taak.
Ik had mijzelf ingedeeld voor een tweede verenigingstaak en ben deze vergeten. Kan ik mijzelf opnieuw indelen? Aan het eind van de dag/week wordt geregistreerd indien een (ouder van een) lid niet is geweest voor de ingeschreven verenigingstaak. Door het systeem wordt automatisch een e-mail gegenereerd, waarmee een lid wordt geïnformeerd over het verzuimen van de taak. De vrijwilligerscommissie beoordeelt of er sprake is van een 1e of een 2e verzuim en stemt dit af met de penningmeester. Indien je de eerste taak hebt gedaan maar de tweede taak bent vergeten zal de borg in het nieuwe seizoen gedeeltelijk worden verrekend. Het is niet meer nodig om je opnieuw in te schrijven voor een 2e taak.
Ik had mijzelf ingedeeld voor een eerste verenigingstaak en ik ben deze vergeten. Kan ik mijzelf opnieuw indelen? Aan het eind van de dag/week wordt geregistreerd indien een (ouder van een) lid niet is geweest voor de ingeschreven verenigingstaak. Door het systeem wordt automatisch een e-mail gegenereerd, waarmee een lid wordt geïnformeerd over het verzuimen van de taak. De vrijwilligerscommissie beoordeelt of er sprake is van een 1e of een 2e verzuim en stemt dit af met de penningmeester.

Indien je de 1e taak bent vergeten wordt dit gezien als afkoop. Het is niet meer nodig om  in te schrijven voor een 2e taak. Indien je staat ingeschreven voor een 2e taak zal deze uit de planning worden verwijderd. De borg zal in nieuwe seizoen NIET worden verrekend.

Indien het de 2e taak is die je bent vergeten wordt afkoop deels verrekend/terugbetaald.

Kan ik mij ook digitaal uitschrijven/afmelden voor een taak? Vanaf het seizoen 2020/2021 gaan we als vereniging gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal uit te schrijven van een taak. De taak blijft echter op jouw naam staan totdat iemand anders zich heeft ingeschreven voor deze taak. Er wordt van je verwacht dat je actief helpt om vervanging te zoeken.
Ik had mijzelf ingedeeld voor een verenigingstaak en ben meer dan een uur te laat. Is het zinvol om nog te komen? Neem contact op met de beheerder van de vereniging. Hij kan beoordelen of het nog zinvol is om te komen en samen kunnen jullie kijken naar een oplossing.
Wanneer gaat de nieuwe Vrijwilligers-& Verenigingstakenregeling in? De nieuwe regeling gaat in vanaf het nieuwe voetbalseizoen 2020/2021; concreet vanaf 1 juli 2020
Wie kan ik benaderen met vragen over de nieuwe Vrijwilligers-&Verenigingstakenregeling? Vragen kun je stellen aan de leden van de vrijwilligerscommissie via het e-mailadres: vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl
Mijn kind wordt in het huidige seizoen 17 jaar. Mag hij/zij dan zelf zijn/haar taken doen? Leden vanaf 17 jaar kunnen zich inschrijven voor taken. De geboortedatum is bepalend. Het systeem controleert daarop.
Mijn kind is nog geen 17 jaar. Welke taken mag hij/zij zelf doen? Jeugdleden onder de 17 jaar kunnen zich wel opgeven als spelbegeleider/scheidsrechter. Meer informatie kun je opvragen via de scheidsrechtercommissie: scheidsrechters@cvvdejodanboys.nl
Kan ik mij voor alle taken inschrijven? Nee, alleen taken als bar- en/of keukendiensten, schoonmaakdiensten en commissiekamerdiensten kunnen via het rooster worden ingepland. Incidenteel kunnen separate taken worden aangemaakt waarop kan worden ingeschreven bijv. voor geplande onderhoudsdagen/ feestavonden etc. Hierover zal dan worden gecommuniceerd via nieuwsbrief of commissies/leiders persoonlijk of via de app.
Wat mag ik verwachten van de vrijwilligerscommissie? De leden van de vrijwilligerscommissie kunnen je ondersteunen bij het registreren en inschrijven voor verenigingstaken.  Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving én uitvoering van de verenigingstaken, het tijdig ruilen of correct afmelden indien je onverhoopt bent verhinderd.

De vrijwilligerscommissie staat nauw in contact met de voorzitters van de diverse (geledings)commissies (bestuur) en beheerders aangaande de registratie en uitvoering van taken.

Wat mag de vereniging van mij verwachten? Bij inschrijving is getekend voor naleving van de regels van onze vereniging en heb je kennisgenomen van de normen en waarden van onze vereniging.

Om onze vereniging draaiende te houden en ervoor te kunnen zorgen dat jouw kind(eren) wekelijks kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen zijn vele personen vrijwillig bereid om functies/rollen te vervullen en veel tijd te steken in het mogelijk maken hiervan.

Van jou wordt verwacht dat je bijdraagt aan de vereniging in de vorm van het voldoen aan minimaal 8 uur aan verenigingstaken.

Waar kan ik meer informatie krijgen over Teamtaken? Aan het begin van het seizoen worden ouder-informatieavonden georganiseerd. Van een ouder wordt verwacht dat deze daarbij
aanwezig is. Daar wordt ingegaan op de nieuwe regeling, de teamtaken en uitleg gegeven over allerlei sport- en spelregels en -activiteiten.
Wat zijn Teamtaken? Per team kunnen taken worden aangemerkt als Teamtaak. Deze gelden als verenigingstaak mits deze structureel door 1 persoon worden ingevuld.
Welke taken zijn Teamtaken? Kerntaken: Teamcoach, Teamleider/Trainer/Vlagger. Daarbij geldt dat een teamcoach/-leider deze taken zelf kan/mag benoemen. Doorgaans zijn dat bij jeugdteams assistent leiders/Planner c.q. organisator/Teamcoach
Welke taken zijn Verenigingstaken? Zie het schema in het beleidsdocument
Welke taken zijn Vrijwilligerstaken? Zie het schema in het beleidsdocument
Ik rijd de kinderen regelmatig naar een uitwedstrijd en heb hier kosten aan en daarnaast zijn er ouders die nooit rijden. Kan het rijden naar uitwedstrijden als taak worden aangemerkt? Nee, het bestuur heeft een aantal jaren geleden besloten dat rijden bij uitwedstrijden geen verenigingstaak is. Dit is een normale verplichting die per team geldt om het vervoer te regelen. Binnen het team zal dit onderling geregeld moeten worden.
Ik doe liever onderhoudswerkzaamheden dan dat ik achter de bar of in de keuken sta of in de commissiekamer fungeer als gastvrouw/-heer. 2x per seizoen (1x aan het begin en 1x aan het eind van het seizoen) worden i.s.m. beheerders, onderhoudsdagen gepland. Deze worden t.z.t. als taak in het rooster opgenomen waarop vervolgens kan worden ingeschreven (of de vrijwilligerscommissie doet dit in overleg met jou).
De borg bedraagt 100 euro en het aantal verenigingstaken bedraagt 8 uren per lid. Omgerekend een tarief van €12,50 p/uur. Is dat niet aan de hoge kant? Een betaalde kracht zou de vereniging ca. € 10,00 per uur kosten. De ontvangen bijdrage wordt gereserveerd en besteed aan kosten die betrekking hebben op het versterken van de vrijwilligersorganisatie.
Staat dit beleid vast voor de komende jaren? Voor Jodan Boys is deze regeling nieuw. Het komende seizoen zal bekeken worden hoe de uitvoering van deze regeling op een zo goed mogelijke manier kan worden uitgevoerd. Mogelijk dat we na afloop van het seizoen bepaalde zaken op basis van ervaringen aanpassen. We zullen op dat moment onze leden hierover informeren.
Ik ben/wij zijn het niet eens met de regeling. Waar kan ik bezwaar indienen? Tijdens de Algemene Leden Vergadering van december 2019 is de nieuwe regeling ingebracht, besproken met aanwezige leden en is er ingestemd voor deze nieuwe regeling. Dit geldt dan ook als verplichting voor alle spelende leden.
Hoe en bij wie kan ik van te voren aangeven dat ik géén taken zal uitvoeren en dat mijn bijdrage kan worden gebruikt voor het versterken van de vrijwilligersorganisatie. Dit kan door een e-mail te sturen naar vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl. Doe dit bij voorkeur vóór 1 oktober opdat de vrijwilligerscommissie rekening kan houden met het opnemen c.q. plannen van alle beschikbare taken.
Kan ik achteraf bezwaar maken tegen het niet verrekenen van de borg met de nieuwe contributienota omdat ik geen/niet alle taakuren heb kunnen uitvoeren? Nee, je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van taken. Plan jezelf dus z.s.m. in en probeer vooral ook te plannen aan het begin van het seizoen. Als we aan het begin van het seizoen veel extra krachten moeten inzetten om de gaten te vullen, verdwijnt er veel ruimte in het rooster.
Wanneer wordt de verhoging contributie i.v.m verenigingstaken ad. €100,00 geïncasseerd? De verhoging van de contributie/de borg zal in 2 termijnen a € 50,00 worden geïncasseerd, tegelijkertijd met de halfjaarlijkse contributiebetaling van het seizoen. Dit zal in augustus 2020 voor het eerst zijn en in januari/ februari 2021 voor de tweede maal.
Kan ik de extra contributie ook in delen/termijnen betalen? Indien je dit wenst dan kun je hiervoor tijdig een verzoek doen door een e-mail te sturen naar: contributies@cvvdejodanboys.nl

Geef daarin aan voor welk lid/welke leden je dit verzoek doet, door de naam en geboortedatum te vermelden.

Ik heb meerdere kinderen op de vereniging. Moet ik nu per kind een account aanmaken? Ja, per lid wordt geregistreerd of en wanneer de taken zijn uitgevoerd. Het is wel mogelijk om meerdere accounts te koppelen opdat er één totaaloverzicht ontstaat.
Hoe kan ik de accounts van meerdere kinderen koppelen? Zie instructies op de website
Is er een uitleg over het planning-/roostersysteem? Zie handleiding/instructie
Binnen de applicatie kan ik aangeven wat mijn voorkeur heeft. Wordt hier iets mee gedaan? De vrijwilligerscommissie draait meerdere keren een overzicht uit van de opgegeven voorkeuren voor taken en verspreid deze onder de verschillende voorzitters van de betreffende commissies.
Wij willen graag nog een kind aanmelden als lid. Moet ik dan meer betalen/meer taakuren doen? Ja, per lid geldt dat er verenigingstaken gedaan moeten worden. Ook de extra contributie/borg zal dus per lid worden geïncasseerd en verrekend met de contributienota voor het nieuwe jaar, mits voldaan aan de taken.
Ons kind wordt medio het seizoen lid van de vereniging. Wordt dan de gehele bijdrage geïncasseerd c.q. dient te worden voldaan aan de volledige 8 uren verenigingstaken? Afhankelijk van de aanmelddatum wordt het totaal aantal taakuren c.q. de verhoging contributie/borg naar rato berekend. Hier zijn 2 momenten specifiek benoemd:  Lid geworden ná 1 juli en vóór 1 januari = 8 uur/100 euro borg Lid geworden ná 1 januari en vóór 1 juli = naar rato 4 uur/50 euro borg
Ik ben alleenstaande ouder met meerdere kleine kinderen en ben niet in staat (mentaal/fysiek) om verenigings-taken te doen. Mag ik vrijstelling voor het doen van taken voor huidig seizoen? Je kunt per seizoen een verzoek doen tot Vrijstelling van verenigingstaken. Dit verzoek kun je mailen naar vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl
Wij (ouders) zijn beiden niet in staat (fysiek/mentaal) om verenigingstaken, in welke vorm dan ook, te doen. Wat kunnen wij doen? Je kunt per seizoen een verzoek doen tot Vrijstelling van verenigingstaken. Dit verzoek kun je mailen naar vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl

 

Wat gebeurt er als ik niet betaal? Helaas, dan kun je geen wedstrijden spelen en niet komen trainen. Het betalen van de (extra) contributie is een gewone verplichting voor spelende leden.
De contributie wordt door de vereniging geïnd via de Rotterdampas. Wordt ook de extra contributie/borg daarmee voldaan? Nee, je zal verenigingstaken moeten doen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Wanneer je geen taken doet krijg je alsnog een factuur ad. 100 euro toegestuurd aan het eind van het seizoen.