In Nieuws, Nieuws Scheidsrechterscommissie

Zoals bekend is de scheidsrechterscommissie een onmisbaar onderdeel van onze vereniging. Vanuit deze commissie worden elke zaterdag de aanstellingen van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden van onze teams geregeld en georganiseerd. Naast aanstellingen vanuit de KNVB voor de wedstrijden van de selectieteams en het fluiten door ouders/coaches bij de jongere jeugd, zijn er elke zaterdag enkele tientallen wedstrijden waarvoor de vereniging zelf scheidsrechters moet regelen.

De huidige scheidsrechterscommissie heeft zich de afgelopen 10 jaar met veel inzet van deze taak gekweten, maar heeft nu aangegeven het stokje aan anderen over te willen dragen.

Daarom is het bestuur op korte termijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor deze activiteit. We willen graag eind juni/begin juli een nieuwe commissie laten starten, waarbij de bestaande commissie uiteraard beschikbaar is voor een soepele overdracht van de werkzaamheden. Eind juni/begin juli willen we hiervoor ook een gezamenlijke bijeenkomst organiseren.

Voor aanmelding of meer informatie kan je je wenden tot Ruud Straver (algemenezaken@cvvdejodanboys.nl) of Theo Vogelzang (secretaris@cvvdejodanboys.nl).