In Junioren, Nieuws, Nieuws Jeugd

Helaas is gebleken dat de regels die door het Coronateam (in overleg met het Jodan Boys bestuur) zijn opgesteld niet op de juiste manier door meerdere groepen ingevuld /nageleefd worden. Daardoor zijn we genoodzaakt de regels aan te scherpen.

Hieronder volgt een overzicht van de regels die per direct ingevoerd zijn en gelden tot 1 juli 2020:

Kunnen er wedstrijden worden gespeeld?

 • Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan. Interne oefenwedstijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn wel toegestaan.

Wat doet de coronacoördinator?

 • Gedurende de trainingstijden is altijd een coördinator aanwezig (groen hesje).
 • De coördinator houdt toezicht en heeft mandaat in te grijpen daar waar de geldende regelgeving niet wordt nageleefd.

Kan ik weer vergaderen op het Jodan Boys-complex?

 • Neen. De gebouwen zijn gesloten. Het blijkt te lastig om de coronaregels te handhaven indien we de gebouwen openstellen.

Mag ik zonder duidelijke reden het Jodan Boys-complex bezoeken?

 • De regel blijft: geen noodzaak = geen toegang!

Hoe zit het met de teamindelingen?

 • De leeftijdsgroepen schuiven door per maandag 8 juni.
 • Er vindt een grove indeling plaats van de nieuwe groepen echter worden de selecties pas na de zomervakantie officieel.
 • Aan ouders/verzorgers en spelers zal bekend gemaakt worden dat er voor de zomervakantie i.v.m.de Coronamaatregelen geen definitieve teamindelingen worden gemaakt.

Wat verandert er bij de trainingen?

 • Er is een Corona-zomerschema gemaakt waarbij zo veel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van alle groepen en trainers. Dit schema geldt tot 18 juli 2020.
 • Over de periode na 18 juli wordt in een later stadium een besluit genomen.
 • Vanaf 8 juni ondersteunt het Coronateam niet langer in de organisatie van trainingen, vanaf dat moment geldt: geen trainer = geen training.
 • Er hoeft niet meer gemeld te worden wie er tijdens de trainingen aanwezig is geweest.
 • Vanaf de O10 leeftijd en hoger worden geen veldbegeleiders meer ingezet, trainers zijn verantwoordelijk voor het toepassen afspraken die gelden op en rond de velden.
 • Voor de O9 / O8 / ING en kaboutergroepen geldt dat er vanuit het jeugdbestuur voldoende begeleiding wordt ingezet zodat het op veilige wijze betreden en verlaten van het complex kan worden gewaarborgd.
 • Vanaf 8 juni is er per speelhelft geen maximum meer voor het aantal spelers t/m 18 jaar dat aan de trainingen mag deelnemen.
 • Het gebruik van hesjes is bij partijvormen weer toegestaan. Hesjes mogen slechts door één persoon gedragen worden en dienen steeds na iedere training gewassen te worden, dit dient door de trainer te worden georganiseerd.
 • Ouders hebben geen toegang tot het terrein.
 • Houd de looproutes in acht en houd je aan de tijden van het trainingsschema. Deze mogen niet op eigen houtje veranderd worden!

Overige aandachtspunten:

 • Toiletten en Horeca,  gebouwen (voorlopig) zijn GESLOTEN!
 • Alle overige door het RIVM gestelde algemene regels blijven van kracht.
 • Te allen tijde dienen personen met Coronaverschijnselen die op het complex aanwezig zijn geweest zich direct na het openbaren ervan te melden via CORONA@CVVDEJODANBOYS.NL