In Nieuws, Nieuws Vrijwilligerscommissie

Komend seizoen kiest Jodan Boys voor een andere aanpak van het vrijwilligerswerk wat we voortaan verenigingswerk noemen. Met meer eigen verantwoordelijkheid voor de leden en de verplichting om vooraf een borg te betalen voor het uitvoeren daarvan. In 15 vragen en antwoorden leggen we uit hoe het werkt.

 1. Waarom deze nieuwe regeling?

Al enkele jaren werkt Jodan Boys met de verplichting voor leden om jaarlijks 8 uur verenigingswerk te doen. Een groot deel van de leden voldoet hieraan, maar een deel laat dit helaas achterwege. Daardoor ontstaan gaten in de organisatie van het verenigingswerk. Daarnaast blijkt het moeilijk om de extra contributie die daaruit voortvloeit te innen. Dit geeft veel frustratie bij de leden en zeker bij de mensen die dit moeten regelen. Daarom veranderen we de regeling.

 1. Wat verandert er komend seizoen?

Van Iedereen die lid wordt van Jodan Boys vragen we voortaan een bedrag van 100 euro als borg voor het uitvoeren van verenigingswerk. Wie jaarlijks 8 uur verenigingswerk doet hoeft dit daarna niet meer te betalen. Neem je afscheid van de vereniging en heb je altijd je werk gedaan, dan krijg je dit bedrag retour.

Omdat de huidige leden de borg nog niet betaald hebben, stijgt komend jaar voor iedereen de contributie met 50 euro per half jaar. Ook hier geldt; doe je elk jaar 8 uur verenigingswerk dan is dit éénmalig. Kies je ervoor géén verenigingswerk te doen dan betaal je elk half jaar deze verhoging.

 1. Moet ik vooraf aangeven dat ik verengingswerk wil doen?

Dat is niet nodig, dit geef je aan door jezelf tijdig in te plannen. Weet je al dat je geen verenigingswerk gaat doen, dan is het fijn als je dit vooraf meldt, bij voorkeur vóór 1 oktober. Dan kunnen wij hier rekening mee houden met het plannen van alle beschikbare taken.

 1. Kan ik mezelf inplannen of doet de vereniging dat?

Het inplannen is je eigen verantwoordelijkheid. Dit kan vanaf ca. 10 juli, als we het nieuwe rooster hebben open gezet via: https://jodanboys.vrijwilligerstekort.nl/ Wanneer je besluit om jezelf in te plannen, doe dit dan zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór 1 oktober. Het is prettig als je de taken over het seizoen verdeelt. Je helpt de vereniging enorm door juist direct aan het begin van het seizoen al taken uit te voeren.

 1. Wat gebeurt er als ik niet kom voor een verenigingstaak?

Kom je niet voor je eerste taak dan vervalt de mogelijkheid om een tweede taak in te plannen en moet je het volgend seizoen weer 100 euro borg betalen. Heb je ook een tweede taak ingepland dan zal deze worden verwijderd uit de planning en staat de taak weer open voor inschrijving door andere leden. Kom je niet voor je tweede taak dan zul je bij de eerste contributiebetaling van het daarop volgende seizoen, 50 euro extra moeten betalen.

 1. Kan ik een verenigingstaak waar ik voor ingeschreven heb ruilen?

Dat kan, maar dat moet jezelf regelen. Dus je zult zelf moeten zoeken naar iemand waarmee je kunt ruilen. Als dat gelukt is, moet je dit aan de vrijwilligerscommissie doorgeven. Er wordt nog onderzocht of dit digitaal kan.

 1. Welke werkzaamheden/taken gelden als verenigingswerk?

Bardiensten/keukendiensten/bar-& keukendiensten/schoonmaken van de keuken/commissiekamer-diensten (gastheer/-vrouw) en onderhoudswerkzaamheden zijn verenigingswerkzaamheden. Al deze taken kun je invullen via het rooster op https://jodanboys.vrijwilligerstekort.nl/

 1. Vallen vaste taken zoals leider ook onder de regeling?

Zeker, iedereen die op vaste basis meehelpt om de vereniging draaiende te houden vervult daarmee zijn verenigingswerk. Dit geldt bijvoorbeeld voor; trainers, leiders, scheidsrechters, vaste barmedewerkers, aanvoerders van seniorenteams, commissie- en bestuursleden. Een complete lijst met taken die hieronder vallen vind je op de website of je kunt het navragen bij de vrijwilligerscommissie. Controleer in de loop van het seizoen wel zelf in het systeem of dit goed geregistreerd is.

 1. Telt rijden naar uitwedstrijden ook als verenigingswerk?

Nee, dit hoort bij de normale verplichting die je hebt om als team het vervoer te regelen. Binnen het team zal/kan dit onderling moeten worden geregeld/opgelost. Dat kan door bijvoorbeeld een planning te maken en ouders/spelers beurtelings in te zetten om te rijden. Indien ouders van een lid of spelers zelden of nooit rijden (geen auto of rijbewijs) is het mogelijk een kleine kostenvergoeding te vragen en te verstrekken aan een ouder die extra rijbeurten voor haar/zijn rekening neemt.

 1. Wat gebeurt er met het geld van leden die geen verenigingswerk doen?

Het geld van leden die ervoor kiezen om geen verenigingswerk te doen, wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de beheerders die bij Jodan Boys in dienst zijn. Geld dat overblijft uit de regeling wordt door het bestuur ingezet om de vrijwilligersorganisatie te versterken.

 1. Zijn er genoeg taken beschikbaar?

Dat hangt er vanaf hoeveel mensen er voor kiezen verenigingswerk te doen en op welk moment iedereen inschrijft. Wij verwachten dat er voldoende taken zijn, maar dat hangt ook af van de invulling aan het begin van het seizoen. Moeten we dan veel extra krachten inzetten dan verdwijnt er ruimte in de kalender. Plan jezelf dus zo snel mogelijk in en probeer ook te plannen aan het begin van het seizoen.

 1. Wat gebeurt er als, nagenoeg aan het einde van het seizoen, geen taken meer beschikbaar zijn en je nog verenigingswerk moet doen?

Dan heb je pech en vervalt een deel van je borg. Wel zijn er aan het eind van het seizoen nog klusdagen. Wellicht dat je daar een bijdrage aan kunt leveren. Echter, die kunnen op enig moment ook volgeboekt zijn. Het is dus vooral belangrijk dat je op tijd jezelf inplant voor verenigingstaken!

 1. Kan de vereniging dit verplichten?

Jazeker, dit besluit is in de afgelopen Algemene Ledenvergadering genomen en geldt vanaf komend seizoen als verplichting voor alle spelende leden.

 1. Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Helaas, dan kun je geen wedstrijden spelen en niet komen trainen. Het betalen is een gewone verplichting voor leden. De verplichting geldt overigens alleen voor spelende leden.

 1. Waar vind ik meer informatie over de regeling?

Op de website van Jodan Boys staan onder het kopje www.cvvdejodanboys.nl/leden/vrijwilligerswerk nog een groot aantal vragen en antwoorden over de regeling. Vind je ook daar geen antwoord, dan kun je een e-mail sturen aan: vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl