In Nieuws

UPDATE: onder voorbehoud van goedkeuring van ons plan van aanpak door de gemeente streven wij ernaar om vanaf zaterdag 2 mei te starten. Zodra e.e.a. definitief is zullen we de spelregels en voorwaarden naar alle betrokkenen communiceren.

===

Het kabinet heeft aangekondigd dat het jeugdvoetbal weer voorzichtig opgestart mag worden. Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

Coronateam

Om binnen de Jodan Boys het opstarten van het jeugdvoetbal binnen deze regels in goede banen te leiden, is er een Corona-kernteam geformeerd. Het Coronateam bestaat uit de de volgende bestuursleden: Gerrit de Jong (als voorzitter), Hans van ’t Hoff, Ruud Straver, Anton van der Stok, Peter Fasol en Minne van der Hooft (beheerder accommodatie).

Het is de bedoeling een ‘coronadirigent’ aan te stellen voor het in goede banen leiden van de dagelijkse activiteiten op de vereniging.

We onderzoeken ook of er mogelijkheden zijn voor een Summer School, waarbij we de zomersluiting laten vervallen. In een later stadium horen jullie hierover meer.

Uitgangspunten

Het uitgangspunt is, dat we trainen binnen de door de overheid gestelde regels en dat veiligheid op één staat.

  • Alleen als je gezond bent mag je trainen. Als je ziek bent, hoest of verkouden bent, dan zeer zeker niet. Hier wordt streng op gehandhaafd!
  • Ook zal er volle aandacht zijn voor inzet van onze trainers: wat willen, kunnen en mogen zij.
  • De activiteiten zijn vrijwillig: als kinderen niet willen, kunnen of mogen, dan heeft dat geen invloed op de selectie voor het seizoen 2020-2021.
  • Geen ouders langs de lijn, in verband met de 1,5 meter-regel en het verbod op samenscholing.

Tijdspad

Het opstarten van trainingen, hoe wanneer en volgens welk proces wordt de komende week bepaald  en uitgerold. Voorlopige startdatum lijkt nu 1 mei te zijn.

Er wordt een Corona-trainingsschema opgesteld (de dagen en tijden wanneer wie traint). De teamindelingen worden door de Voetbaltechnische Commissie besproken, in goed overleg met het Jeugdbestuur.

Voor Kabouters geldt dat deze nu niet mee gaan om als eerste te gaan trainen (dit i.v.m. ouderaanwezigheid en organisatie hieromtrent).

Het Coronateam adviseert aan het Bestuur over wat de beste invulling wordt. Het Bestuur beslist op basis daarvan hoe en wanneer er gestart kan worden.

Wij houden u op de hoogte van de verdere gang van zaken via de bekende kanalen: website, nieuwsbrief, facebook en twitter, appgroepen van de teams. Houd deze in de gaten.