In Nieuws

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Plotseling is Jodan Boys, onze club, stil gevallen. We ontmoeten elkaar niet meer aan de Sportlaan en zijn noodgedwongen aan huis gebonden. Daarom willen we als bestuur jullie op deze wijze laten weten hoe het met de vereniging gaat, maar zijn we ook nieuwsgierig hoe het met jullie gaat.

We hopen dat iedereen nog steeds in goede gezondheid verkeerd en dat dit ook geldt voor jullie naasten. We realiseren ons dat het vreemde tijden zijn en dat velen van jullie de wekelijkse trainingen en wedstrijden missen. Dat geldt ook voor ons. Ook wij zijn enigszins van de leg omdat de gebruikelijke werkzaamheden en contacten niet doorgaan of op een andere manier ingevuld moeten worden.

Maar we denken aan jullie en we zijn achter de schermen hard bezig om de club in de benen te houden en we werken hard aan de invulling en de begroting voor het volgende seizoen. We proberen zo goed mogelijk contact te houden met alle geledingen binnen Jodan Boys, maar ook wij zijn met handen en voeten gebonden aan de beperkingen die de overheid ons deze dagen in het algemeen belang oplegt.

De gevolgen van het coronavirus worden steeds indringender en laten ook ons niet ongemoeid. Sinds medio maart is ons complex gesloten en vorige week heeft de KNVB besloten dat de competitie dit seizoen niet meer wordt hervat. Dat is heel jammer maar het kan nu niet anders; gezondheid gaat nu eenmaal voor alles en we moeten ook vanuit Jodan Boys de overheidsmaatregelen zo goed mogelijk naleven.

De impact op onze vereniging is groot, ook in financieel opzicht. Met z’n allen moeten we proberen de gevolgen van het coronavirus – voor nu en voor de wat langere termijn –  zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Daar zijn we nu hard mee bezig. Sinds de sluiting van de horeca en sportclubs op 15 maart zijn er geen trainingen en competitiewedstrijden meer en zijn onze kantine inkomsten geheel weggevallen. Dit slaat een behoorlijk gat in onze begroting. Daarom hebben we als club een aantal maatregelen genomen om de kosten te beperken. Gelukkig ontmoeten we daarvoor veel begrip in alle geledingen die daar mee te maken hebben. Samen zullen en moeten we er alles aan doen om onze club deze crisis te laten doorstaan. En wellicht doen we hiervoor de komende tijd ook nog een beroep op jullie.

Het zijn bijzondere tijden waarin we nu leven. Hopelijk kunnen met elkaar het hoofd bieden aan de gevolgen van de crisis en straks weer met elkaar genieten van onze sport en zien we elkaar weer op het voetbalveld aan de Sportlaan. Maar bovenal hopen wij dat jullie en de mensen die jullie dierbaar zijn in goede gezondheid blijven. We houden contact.

Met sportieve groet,

 

Marco Kastelein,

Voorzitter CVV De Jodan Boys.

 

P.S. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, stuur dan even een mailtje naar info@cvvdejodanboys.nl.