In Nieuws

Het is dit jaar bijna gelukt! Nagenoeg alle leden van Jodan Boys verrichten vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Maar wel met bloed, zweet en tranen van de Vrijwilligerscommissie. Door hun inzet is het gelukt om nagenoeg alle leden ingedeeld te krijgen, waarmee ook alle bar- en commissiekamerdiensten bezet zijn.

Nog niet alle leden voldoen aan de verplichte vrijwilligersbijdrage
Er is door de Vrijwilligerscommissie veel tijd besteed aan de administratie om de vrijwilligers goed te koppelen aan de vrijwilligerstaken. Nu de basis op orde is zijn er nieuwe inzichten om het proces rondom de vrijwilligerstaken te stroomlijnen. Zo kost het bijvoorbeeld nog teveel tijd om vrijwilligers te herinneren om zich op te geven en helaas komt niet iedereen opdagen. Ter inspiratie heeft het bestuur zich ook georiënteerd bij andere verenigingen. Dit heeft geresulteerd in een ander systeem

Verhoging van contributie: vrijwilligersbijdrage als borg
Ieder betalend lid heeft de plicht om 8 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen. Het bestuur heeft besloten om de vrijwilligerstaken om te rekenen naar een waarde van 100 euro. Dat zou het kosten als dit werk geheel door een betaalde kracht gedaan wordt. Om iedereen te stimuleren om zich op te geven voor de vrijwilligerstaken gaat de vereniging over naar een nieuwe werkwijze.

Wat gaat er veranderen?
Komend seizoen zal voor elk betalend lid het lidmaatschapsgeld met 50 euro per half jaar stijgen. De 100 euro per jaar verdien je terug door je tijdig op te geven én je vrijwilligerstaken uit te voeren. Zodra je jouw bijdrage hebt geleverd verdien je 50 euro per half jaar terug. Dit betekent dat je het daarop volgende seizoen geen extra contributie hoeft te betalen. Zo lang je elk seizoen je taken uitvoert gaat dit zo door tot je besluit jouw lidmaatschap te beëindigen. Dan ontvang je de borg terug, mits je je aan jouw vrijwilligerstaken hebt voldaan. Nieuwe leden betalen voortaan direct bij inschrijving de bijdrage aan de vrijwilligerstaken als borg. Ook hier geldt dat het bedrag teruggestort wordt bij het beëindigen van het lidmaatschap, bij voltooiing van de taken.

Vrijwilligers zijn van grote waarde
Jouw bijdrage is van groot belang en wordt zeer gewaardeerd. Dankzij jou kunnen wij onze leden optimaal laten genieten van de sport bij onze mooie vereniging. Door over te stappen op dit systeem komt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van verenigingstaken meer bij de leden te liggen. Je mag zelf kiezen wanneer je een taak wilt uitvoeren en je bent verantwoordelijk om je op tijd in te schrijven. Wie aan het eind van het seizoen te laat is, krijgt geen kans meer om zijn 50 of 100 euro terug te verdienen. Schrijf je volgend seizoen dus tijdig in.

De komende tijd wordt dit nieuwe beleid verder uitgewerkt. Via deze nieuwsbrief houden we je hiervan op de hoogte. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl