In Nieuws, Nieuws Barcommissie

‘Afgelopen zaterdag zijn de contracten getekend met Minne van der Hooft (rechts op de voorgrond) en Ron van Genderen (links op de voorgrond) voor hun functie als beheerder van het sportcomplex en de kantine van De Jodan Boys. Minne treedt voor 20 uur per week in dienst van de vereniging en hij is het eerste aanspreekpunt voor alle horeca-activiteiten en evenenementen binnen de Jodan Boys, waaronder ook het coördineren van het vrijwillgers-werk. Ron wordt voor 10 uur per week ingehuurd door de Stichting Jodan Boys. Hij zorgt met name voor het onderhoud en beheer van de kantine en het sponsorhome, alsmede het onderhoud van de installaties op het complex. Beide heren doen de klus uitdrukkelijk gezamenlijk en zullen daarover ook regelmatig rapporteren aan de besturen van de vereniging en de stichting. Wij wensen beide heren een goede tijd toe in beide functies.

P.S. Minne en Ron zijn te bereiken via het mailadres beheerder@cvvdejodanboys.nl en hun telefoonnummers staan op de site bij de contactpersonen van de club’.