In Nieuws

Met ingang van het seizoen 2019-2020 hervat Jodan Boys het heffen van entreegeld voor de wedstrijden van Jodan Boys 1, zoals dat in het verleden ook altijd gebruikelijk was. 

In het seizoen 2018-2019 hief Jodan Boys geen entree.

Dit was een experiment om te zien of dit zou leiden tot meer toeschouwers in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de wijk.
Helaas is het experiment niet gelukt.

De contributie is vastgesteld op 7 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. Leden van Jodan Boys bezoeken alle wedstrijden uiteraard gewoon gratis.