In Nieuws, Nieuws Senioren

Op deze pagina treffen jullie de team-indelingen aan van de Lagere Senioren (4-12 & VE1) elftallen voor het komende seizoen 2019-2020. De indeling is na een lange periode van inventariseren met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de betrokkenen zijn, al dan niet via de aanvoerders, geraadpleegd. Mensen die we niet hebben kunnen bereiken, kunnen contact opnemen met eventuele vragen via lageresenioren@cvvdejodanboys.nl.

Klik hier voor de Indeling senioren

In het geval dat er nog geen contact is opgenomen over de indeling, of je niet bekend bent met hetgeen gepubliceerd is, willen we vragen om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via het genoemde e-mailadres!Bij de indeling zijn de volgende aanvullende opmerkingen het vermelden waard:

  • We houden bij de volgorde van de nummering van de teams de klassen-indelingen van de KNVB aan. Dat betekent dat de lagere nummers ook in de lagere KNVB klassen (hoger niveau) actief zijn en andersom. Er zijn een aantal wijzigingen geweest tov vorig seizoen en die zijn zichtbaar in het overzicht.
  • Omdat er nog enkele mensen niet zijn bereikt, is het mogelijk dat er nog kleine verschuivingen plaatsvinden.In de lagere senioren elftallen is er een verschil te zien in het aantal mensen per elftal. Dit heeft meerdere redenen zoals: verloop afgelopen seizoen(en) in behoefte aan spelers, specifieke omstandigheden of afspraken en samenstelling van het desbetreffende team (leeftijd, aanwezigheid, aantal keepers etc.).
  • De A+B selecties worden gecoördineerd door de VTC. Dit is gescheiden van de lagere senioren geleding. Bij de lagere senioren gaat het recreatieve aspect boven het prestatieve hoewel er bij aangetekend moet worden dat onze lagere senioren elftallen in de 3e t/m 8e klasse actief zijn en het niveau waarop wordt gespeeld wel degelijk een afweging is bij het maken van de indelingen.
  • De aanvoerders staan met elkaar in contact via een Whatsapp groep. Elftallen die spelers tekort komen of juist spelers willen aanbieden (bijv. bij afgelasting) kunnen dit communicatiemiddel gebruiken om elkaar te helpen. Indien een meer structurele oplossing nodig blijkt voor een specifiek team of situatie dan zullen we dit nader bekijken als het zich aandient.

Houd de komende tijd deze site (of voetbal.nl) in de gaten voor berichten over het beker- en competitieprogramma voor het komende seizoen zodat je tijdig contact kunt zoeken met je aanvoerder.

De lagere senioren commissie
Arnoud Rijneveld
06-434 414 6