In Nieuws

Het AB heeft besloten dat de zomersluiting van onze accommodatie dit jaar plaats zal vinden van zondag 30 juni tot en met zondag 11 augustus.

Dat betekent dat in deze periode het complex gesloten is en er geen gebruik gemaakt kan worden van kantine, kleedkamers, velden of ander materiaal. Besloten is ook dat oefenwedstrijden die in de tweede helft van augustus gepland worden, in principe geconcentreerd worden op de zaterdagen 17 en 24 augustus, tussen 12.00 en 18.00 uur.

Men gelieve daar rekening mee te houden.