In Blogs, Nieuws

Op 1 maart van dit jaar mocht ik starten met mijn werkzaamheden als bestuurslid voetbaltechnische zaken van onze mooie club. Een job waar ik heel trots op ben.

5 jaar geleden werden mijn vader (trainer Piet) en ik tijdens de speldendragersbijeenkomst gehuldigd voor samen 100 jaar Jodan Boys lidmaatschap. Een intense beleving waar heel sterk de band met de vereniging voelbaar was. Om je heen kijkend realiseer je je dat de mensen de vereniging maken. Met elkaar staan we voor onze mooie club. Een club waar heel veel moet gebeuren. Op allerlei gebied.

Het kostte me dan ook niet al te veel moeite om vol overgave “ Ja” te zeggen tegen de vraag of ik de functie bestuurslid voetbaltechnische zaken vanaf 1 maart wilde invullen. Geweldig om na afronding van mijn maatschappelijke carriere mijn passie en energie kwijt te kunnen binnen onze JodanBoys familie.

In de introductie bij mijn aanstelling schreef ik al over het belang dat ieder lid binnen onze vereniging een plaats verdient. Van de jongste kabouters tot 1e elftalspelers, spelers van het G-voetbal team, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Prestatie en recreatie gaan hand in hand met opleiden.

Als bestuurslid voetbaltechnische zaken is het mijn directe verantwoordelijkheid zorg te dragen dat alle voetballende leden de sport op hun eigen niveau kunnen bedrijven. De voetbaltechnische commissie (VTC) doet hier al jaren erg goed werk.

Van groot belang is de aanstelling van kwalitatief goede trainers bij de selectieteams, trainers die in staat zijn onze (jeugd)spelers individueel beter te maken. Immers is de doelstelling om met zoveel mogelijk door ons zelf opgeleide spelers met het 1e mannen- en vrouwenteam op een zo hoog mogelijk niveau uit te komen. Daarnaast het zorgdragen voor een goede begeleiding en dito faciliteiten bij de lagere (jeugd)elftallen. Ook deze leden tellen volwaardig mee binnen onze club.

Om mijn rol goed te kunnen invullen heb ik sinds mijn aanstelling met veel mensen 1:1 gesprekken gevoerd. Hierdoor heb ik een goed beeld gekregen van waar we staan als club.

Natuurlijk moeten we de ogen niet sluiten voor mogelijke of zelfs noodzakelijke verbeteringen. Maar de conclusie is toch vooral dat er ook erg veel goed gaat!

Heel veel hardwerkende vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om het mogelijk te maken dat elk individueel lid de mooie voetbalsport, ieder op zijn of haar eigen niveau, kan bedrijven.

Het zijn deze mensen die onze club maken!

Maar….

Vele extra handen zijn nodig om alles in goede banen te leiden.

Binnenkort zal er een actieve campagne starten vanuit het bestuur om de vrijwilligersproblematiek binnen onze vereniging aan te pakken. Er zijn simpelweg meer mensen nodig die een taak op zich nemen. Van bestuurslid voetbaltechnische zaken tot grensrechter, van tostibakker tot materiaalman. Alles is even belangrijk. Dus doe mee! Sluit je aan! Laat niet al het werk door andere doen!

Want het zijn de mensen die de club maken !

Gerrit de Jong | Bestuurslid voetbaltechnische zaken