In Nieuws, Nieuws Voetbaltechnische Commissie

Allen,

Het komt helaas  regelmatig voor (zie de  fotoachtergrond) dat de verplaatsbare doelen, die worden gebruikt tijdens trainingen, na afloop van de training op het veld blijven staan. Gevolg ; rommelig complex, gevaarlijke situaties en veel irritaties.

 

Hierbij brengen we nogmaals een oude afspraak onder de aandacht ; elke avond dient op elk veld elk doel te zijn opgeruimd op de daarvoor bestemde opruimplekken van het desbetreffende veld.

 

Concreet houdt dit in dat ; elke trainer verantwoordelijk is voor het (laten) opruimen van het veld bij het verlaten van het veld. Als er een trainer/team na hem komt, zal er overlegt kunnen worden om doelen te laten staan. In geval er niemand na hem is om mee te overleggen zal de trainer de doelen dienen op te ruimen. Ook kan en mag een trainer die een veld overneemt aangeven 1 of meerdere doelen niet te gebruiken en zodoende zal er ook halverwege de avond doelen moeten worden opgeruimd. Er kan dus nooit onduidelijkheid bestaan over het niet opruimen van de doelen en kan er gewezen worden naar trainers/teams die voorafgaand het veld/doelen hebben gebruikt,

 

Verder blijkt ook dat er niet altijd voor wordt gekozen om de doelen te tillen en te dragen of te verrijden met de daarvoor bestemde ‘wieltjes’, maar om ze over het veld te slepen. Dit is niet bevorderlijk voor de staat van het veld. Vanuit de gemeente zijn wij hier al meermaals op gewezen. Ook de doelnettten hebben hier onder te leiden in geval een doelnet om een stang gewikkeld is, gevolg is dat de doelnetten kapot gaan en trainers weer ontevreden zijn over kapotte netten. Kortom laten we met elkaar de cirkel doorbreken en netjes zijn op onze spullen. Is op langere termijn in ieders belang.

Hierbij doen wij dan ook nogmaals het vriendelijke, doch dringende verzoek aan  alle trainers en spelers om hier extra op te letten. Zorg er voor dat elk veld na een training is opgeruimd. Een kleine moeite en uiteindelijk profiteer je er zelf ook van.

Bij voorbaat dank voor de medewerking!