In Nieuws Jodan Boys 1

Zaterdag aanstaande spelen we de beslissingswedstrijd tegen Zwaluwen voor het kampioenschap in de tweede periode. Deze wedstrijd zal gespeeld worden op “neutraal Terrein” bij:

CVV Zwervers
Couwenhoekseweg 1
2904 XW Capelle aan den IJssel

[Afbeeldingsresultaat voor cvv zwervers]

De clubs hebben een aantal afspraken met elkaar gemaakt om deze wedstrijd sportief en ordelijk te laten verlopen. Wij vragen dan ook uw aandacht voor het volgende;
Het complex van Zwervers is vrij toegankelijk onder de volgende voorwaarden;

*   Supporters onder invloed van drugs of alcoholische drank zullen worden geweigerd;
*   Alcoholische drank mag alleen gebruikt worden  in de kantine en op de tribune, uitgeschonken in plasticbekers;
*   Het is niet toegestaan alcoholische dranken mee te brengen;
*   Vuurwerk is ten strengste verboden (geldt ook voor fakkels en rookpotten);
*   Aanwijzingen van Stewards en medewerkers van de drie verenigingen dienen te worden opgevolgd;
*   Bij aantreffen doet u afstand van verboden artikelen zoals vuurwerk, wapens, Alcoholische drank, drugs of verdovende middelen of andere supportersvreemde artikelen;

Vanuit CVV de Jodan Boys vertrekt er om 13.30 uur  een supportersbus. Indien u met deze bus naar Capelle aan den IJssel reist conformeert u zich aan het busregelement van CVV de Jodan Boys:

Busregelement

 • Door het aanschaffen van een plaatsbewijs  van  de  door  CVV  de  Jodan  Boys  en/of  de georganiseerde busreizen, gaat men akkoord met dit busreglement.
 • Iedere supporter kan worden gefouilleerd door stewards op verboden zaken  zoals  drank, vuurwerk, (slag)wapens etc. Bovendien kan controle plaatsvinden op een geldig busbewijs of identiteit, op zowel de heen als terugreis
 • Supporters dienen op de terugreis in dezelfde bus te gaan zitten als op de heenreis.
 • Bij het te laat arriveren  bij  de  vertrek- of  aankomstpunten  van  de  bussen,  zowel  op  de heen-als  de  terugreis  zal  geen  restitutie  van  betaalde  reiskosten    Raadpleeg voor wijzigingen altijd de CVV de Jodan Boys website.
 • Supporters onder invloed van drugs of alcoholische drank zullen worden geweigerd.
 • Het is verboden;
  • In de bus te roken;
  • Vuurwerk, wapens, of andere supportersvreemde artikelen mee te nemen;
  • Alcoholische drank, drugs of verdovende middelen mee te nemen dan wel te gebruiken;
  • Luiken en ramen in de bus te openen;
  • Op de armleuningen van de stoelen te gaan zitten dan wel te staan en de voeten op de banken te leggen, alsmede op de stoelen te gaan staan;
  • Afval en voorwerpen uit de bus of op de vloer te gooien. In de bus zijn hiervoor
  • Afvalzakken aanwezig.
 • Vlaggen en andere attributen dienen op last van de reisleiding te worden verwijderd indien deze daarom verzoekt. In overleg met de chauffeur kunnen deze eventueel in de Bagageruimte worden geplaatst
 • In geval van wangedrag tijdens de busreis zal verwijdering uit de bus volgen.
 • Indien een supporter na vordering door een steward en/of de chauffeur weigert
 • de bus te verlaten gaat de bus naar de dichtstbijzijnde politiepost ter assistentie. CVV de Jodan Boys is niet aansprakelijk voor de financiële en andere consequenties die verwijdering uit de bus met zich meebrengt.
 • De supporters worden geacht zich te gedragen volgens de normaal geldende waarden en normen en dienen  te  allen  tijde  de  aanwijzingen  van  de  stewards  en/of  de  chauffeur  op  te volgen.
 • U wordt aansprakelijk gesteld voor de  door  u  aangerichte  schades  aan  de  bus  en/of personen en/of goederen. Indien noodzakelijk is CVV de Jodan Boys gerechtigd de benodigde gegevens te verstrekken aan betrokkenen en/of Politie en Justitie.
 • CVV de Jodan Boys kan niet  aansprakelijk  gesteld  worden  voor  eventuele  diefstallen, vermissingen, misdragingen en schades tijdens busreizen.
 • Overtredingen van   het   bus regelement   worden   gemeld   aan   het      Te   nemen maatregelen of  het  opleggen  van  sancties  zijn  ter  beoordeling  van  het  bestuur  van  CVV  de Jodan Boys
 • In alle gevallen  waarin  dit reglement niet  voorziet  beslist het  bestuur  van CVV de Jodan Boys