In Nieuws, Nieuws Kabouter, Nieuws Pupillen

Woensdag 28 november werden de kabouters en de F-pupillen tijdens de training verrast door het bezoek van een aantal jonge en oudere pieten. Zij kwamen meetrainen om de conditie wat te verbeteren. Immers 5 december wacht hen een grote klus, en dan is fitheid van groot belang. Het werd een gezellige boel. Tijdens de onderlinge wedstrijd bleek dat het pietenteam niet opgewassen was tegen onze pupillen. Na afloop wachtte in het clubhuis de nodige versnaperingen en een surprise. Het hele feest was weer prima door de pupillencommissie georganiseerd.

Er zijn wat foto’s gemaakt die u door HIER op te klikken kunt bekijken.