In Blogs, Nieuws

Binnen onze vereniging bieden we al ruim 30 jaar aan meiden/vrouwen uit Gouda en omgeving, de gelegenheid om te voetballen. De afgelopen jaren is het aantal vrouwelijke leden flink gegroeid en dat zien we ook op landelijk niveau; vrouwenvoetbal is populair.

Inmiddels hebben we ca. 170 spelende vrouwelijke leden en in bijna alle leeftijdscategorieën zijn er meerdere teams. Dit geeft de vereniging de mogelijkheden om al deze meiden en vrouwen een goede plek te bieden, rekening houdend met recreatieve of ambitieuze, prestatieve speelsters en/of toptalenten. Daarnaast zijn wij in de gelukkige positie dat we binnen onze club een indeling- en selectiebeleid kunnen toepassen. Meiden en vrouwen kunnen zich met plezier ontwikkelen en het maakt daarbij niet uit of ze nu een talentvolle prestatief of recreatieve voetbalster is.

Een steeds groter groeiende vrouwengeleding betekent ook dat we als vereniging onze aandacht meer moeten richten op de positionering van het vrouwenvoetbal binnen onze club en hoe de organisatie nog meer af te stemmen op het vrouwenvoetbal alsmede de kwaliteit van het meiden- en vrouwenvoetbal.

De KNVB heeft een ontwikkelingsprogramma ontwikkeld om het meiden- en vrouwenvoetbal nog verder te laten groeien. Onze vereniging is hiervoor uitgenodigd en neemt deel aan dit ontwikkelingsprogramma. Een mooie stap die past bij de visie van vrouwenvoetbal binnen onze vereniging.

In oktober jl. is een eerste gesprek (intakegesprek) geweest met de KNVB om te toetsen of onze vereniging klaar is voor een dergelijk programma en op woensdagavond, 21 november jl. volgde een 2e gesprek; het analysegesprek. Een brede afvaardiging vanuit de vereniging bestaande uit spelers, ouders, trainers en bestuursleden, hebben met veel enthousiasme aan deze sessie deelgenomen.

Het resultaat van deze interactieve avond geeft ons meer inzicht in specifieke thema’s/ verbeterpunten waar we als vereniging mee aan de slag kunnen om de positionering van het vrouwenvoetbal naar een hoger level te brengen. De KNVB zal de resultaten in een uitgebreid verslag aan ons terugkoppelen en medio januari volgt een 3e gesprek met de KNVB, het groeigesprek, waar we wederom met interesse naar uitkijken. Wordt vervolgd…

 

Marjan Kobrua-van Olst