In Nieuws, Nieuws Barcommissie, Nieuws Vrijwilligerscommissie

Op dit moment is er een nijpend gebrek aan vrijwilligers. Het is regelmatig het geval dat er in de bar- en keukendienst geen bezetting is. Ook bij de commissiekamer is het soms zo mager qua bezetting dat we niet kunnen functioneren. Dat is met een vereniging van meer dan 1300 leden eigenlijk nauwelijks voor te stellen: toch is het zo.

Bar en keuken

Zonder vrijwilligers stopt alles. Als er geen bezetting in de bardienst of de keuken is kan deze niet open.

Kortom: we hebben je nodig. Bovendien: het is leuk om te doen!

Commissiekamer

Wat de Commissiekamer is is misschien niet bij iedereen direct bekend. Wat houdt die taak in?

Als de Commissiekamer niet bemand is, is de vereniging de facto gesloten.

Op zaterdag ontvang je bezoekende coaches, zorgt dat ze weten welke kleedkamer ze moeten hebben, geeft ze de sleutel enzovoort. Een leuke klus, nog leuker als je het samen doet! En belangrijk: je bent het visitekaartje van onze club als gastheer of gastvrouw.

Vrijwilligerswerk is verplicht

Je leest er alles over op de website en je bent er regelmatig over geïnformeerd, onder andere in diverse nieuwsbrieven. Bij niet deelnemen volgt een sanctie.

Leden die niet willen deelnemen aan de vrijwilligersregeling betalen bij wijze van afkoop jaarlijks het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bedrag van € 125,- extra aan contributie.  Op de bijdrage voor de vrijwilligersregeling zijn de normale regels ten aanzien van de contributiebetaling van toepassing: als betaling achterwege blijft, volgt de sanctie van niet meer mogen trainen en spelen, zo nodig gevolgd door invordering via een incassobureau. Hiervoor wordt ook verwezen naar het “Reglement Contributies en Boetes” zoals opgenomen op de website.

Aanmelden

Meld je dus nu aan via de vrijwilligerssite, als je dat nog niet gedaan hebt.