In Nieuws

CVV De Jodan Boys start dit seizoen met het project Sportkanjers. met het project wil de Jodan Boys meer kinderen uit Oosterwei aan het sporten krijgen en zorgen dat hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen groeien. Daarvoor wordt een ‘Sportkanjerclub’ van 4 groepen opgezet en worden jeugdtrainers geschoold. Ook wil het project de ouders beter betrekken zodat de kinderen meer steun krijgen bij het sporten en de vereniging meer vrijwilligers heeft.

Daarnaast gaat de Sportkanjerclub een rol spelen bij de interne opleiding van trainers. De Sportkanjerclub is een samenwerking tussen CVV de Jodan Boys, FC Oosterwei en De Complete Techniek. De Complete Techniek gaat de voetbal- en sportlessen verzorgen voor de nieuwe, jonge doelgroep.

De doelgroep voetbal betreft jongens en meisjes van 5 tot en met groep 6 vd basisschool. Vanaf groep 7 kunnen kinderen instromen bij FC Oosterwei. De doelgroep omnisport betreft jongens en meisjes van 5 tot en met 15 jaar. Zij krijgen les in sport en spel. Kinderen op de wachtlijst van Jodan Boys krijgen als eerste gelegenheid deel te nemen.

Voetbalbalvereniging CVV De Jodan Boys is gevestigd in de wijk Oosterwei. In de wijk wonen iets meer dan 800 kinderen in de leeftijd tot 15 jaar. Voetbal is populair onder de jeugd in deze wijk. CVV De Jodan Boys is hierdoor stevig gegroeid naar een ledenbestand waarvan een aanzienlijk deel van de jeugdleden een Marokkaanse achtergrond heeft. CVV De Jodan Boys heeft ruim honderd kinderen op de wachtlijst staan maar kan geen extra wedstrijdteams kwijt op de velden in het weekend.

In Oosterwei heeft maar liefst 58% van de huishoudens een minimuminkomen en is 56% van de inwoners van buitenlandse afkomst. De sportparticipatie is hierdoor laag. Daarnaast is het verloop onder vrijwilligers en sporters een zorgpunt van de vereniging.

De Jodan Boys heeft eerder meegedaan aan een project ‘Alleen jij bepaalt’ voor jeugd die in aanraking is geweest met de politie. Na afloop van dit project in september 2017 hebben de teammanager, twee spelers van het eerste elftal en een sponsor gekozen om stichting FC Oosterwei op te richten. De spelers fungeren in hun maatschappelijke voetbalschool als rolmodel voor de 35 jongeren die wekelijks komen voetballen.

Belangstellenden voor Sportkanjers kunnen zich aanmelden bij hoofdtrainer Dennis van den IJssel, dennis@decompletetechniek.nl.