In Nieuws

We hebben per direct dringend behoefte aan vrijwilligers om op de zaterdag een goede bezetting te hebben.

De afgelopen twee weken hebben we mooie omzetten gedraaid. Dit is met name te danken aan een goede bezetting. De eerste weken zijn veel vaste mensen ingeroosterd.

Helaas gaat het de komende weken nijpend worden als mensen zich niet aanmelden.

Zoals bekend is het doen van vrijwilligerstaken verplicht. Leden ouder dan 17 voeren zelf hun vrijwilligerstaak uit en voor leden onder de 18 jaar moet dit gedaan worden door de ouders. Vanaf dit seizoen geldt de verplichte vrijwilligerstaak voor alle leden (of hun ouders) dus nu ook voor de ouders van de allerjongste geledingen.

Je schrijft je vrijwilligerstaak in op de vrijwilligerssite. Hoe je dit doet lees je op de pagina Vrijwilligerstaak seizoen 2018-2019.