In Nieuws

Privacywet; foto’s van privépersonen op internet:

Zoals aangekondigd zullen er vanwege de nieuwe privacywet een aantal zaken gaan veranderen. Vandaag nemen we jullie mee in de wereld van de foto’s.

Laten we het simpel stellen, in de meeste gevallen is toestemming nodig om persoonsgegevens (dus ook foto’s) te publiceren op internet. Er zijn naast toestemming nog wel een aantal situatie te bedenken waarin het wel mag, maar de hoofdregel is toch wel: niets publiceren als er geen toestemming is. Door heel Jodan Boys heen mogen dus zonder schriftelijke toestemming geen foto’s op internet worden geplaatst. Dit geldt voor de website maar ook voor teampagina’s op facebook, online fotoalbums en wat dies meer zij.

Heeft u in eerste instantie toestemming gegeven om foto’s of gegevens op internet te plaatsen? Dan heeft u ook het recht om de toestemming in te trekken, gegevens te laten verwijderen of te laten wijzigen.

Uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik:

Is uw publicatie uitsluitend bedoeld voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik? Dan is de Wbp niet van toepassing. In dat geval heeft u dus ook geen grondslag nodig voor publicatie, zoals toestemming.

Journalistieke uitzondering:

Voor journalistieke publicaties gelden bepaalde uitzonderingen op de Wbp. De journalistieke publicatie moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de journalistieke uitzondering. Ook een journalistieke publicatie moet u kunnen baseren op een wettelijke grondslag.

Wat houdt dat nu praktisch in voor Jodan Boys:

Website:
Jodan Boys zal in de komende weken op de website alle foto’s van privépersonen vervangen door een dummy foto. In het nieuwe seizoen, of zoveel eerder als nodig zullen we natuurlijk wel weer foto’s gaan plaatsen. We zullen je dan vragen om een formulier te ondertekenen waarin om je toestemming wordt gevraagd. Uiteraard ben je dan vrij om ja/nee te zeggen.

Mag ik, als leider/trainer/speler/bezoeker, sporters filmen en/of fotograferen? (nog niet publiceren!)
Dat is alleen toegestaan als de sporter hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven. De aanwezigheid van aangebrachte camera´s moet duidelijk aangegeven worden. Er komt dus straks een bord bij de ingang.

Mag ik foto’s en filmpjes van sporters en toeschouwers publiceren?
Zoals aangegeven moet je voor het maken en publiceren van beeldmateriaal toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen.

Heb je nog vragen?
Mail naar: avg@cvvdejodanboys