In Blogs, Nieuws

 

Binnenkort komen er nieuwe regels op het gebied van privacy… en dat betekent ook voor jou en Jodan Boys een hele verandering.

Op 25 mei 2018 is het  zover, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dan van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt voor de bescherming van persoonsgegevens in de hele Europese Unie (EU).

L.B.

Lekker Belangrijk” zul je denken, mij raakt dat niet. Maar dan vergis je je. Ook binnen Jodan Boys worden persoonsgegevens intensief gebruikt en de vraag is dan, doen we dit wel op de juiste manier? Als speler, leider, trainer en vrijwilliger wil je toch met een gerust hart je persoonlijke gegevens bij Jodan Boys achterlaten?

Als we snel rondkijken dan worden er binnen Jodan Boys zo al vijf verschillende computerprogramma’s gebruikt waarin persoonsgegevens zitten en dan hebben we het nog maar niet over al de mailboxen van trainers, leiders en commissieleden.

Belangrijk voor jou:

Als we de privacy verder gaan organiseren dan zal het leven niet altijd makkelijker worden. We mogen binnen Jodan Boys de persoonsgegevens bijvoorbeeld niet zomaar meer met elkaar delen. Toch denken wij dat het beter wordt.

Voor jou betekent het bijvoorbeeld dat je gegevens alleen maar mogen worden gebruikt als er echt een gegronde reden voor is. Daarnaast worden er zo min mogelijk gegevens van je opgeslagen.

Persoonsgegevens mogen alleen op basis van één van de volgende grondslagen worden verwerkt:

Toestemming van de gebruiker, vitale belangen, wettelijke verplichting, overeenkomst, algemeen belang en gerechtvaardigd belang.

 

Ook jouw rechten worden beter. Als lid kun je straks verschillende zaken regelen.

Dit zijn in de nieuwe situatie jouw rechten:

Recht om in te zien, recht om te wijzigen, recht om vergeten te worden, recht om gegevens over te dragen , recht op informatie.

Je kunt er van alles van vinden maar uiteindelijk wordt het dus beter omdat jij er als persoon binnen de Jodan Boys op kan rekenen dat we met z’n allen onze uiterste best doen om zorgvuldig met je gegevens om te gaan.

Is het al klaar?

Jodan Boys is nog niet klaar voor 25 mei, maar we zijn wel hartstikke druk bezig om alles te inventariseren en op orde te brengen.

Er volgt nog meer informatie over privacy binnen Jodan Boys maar als je nu al vragen hebt of iets wilt stuur dan een mail naar: avg@cvvdejodanboys.nl

 

Pieter van den Berg

Secretaris bestuur Jodan Boys