In Blogs, Nieuws, Nieuws Commissie Sportiviteit en Respect

Jij en ik mogen straks naar de stembus. Gemeentekieswijzer.nl geeft volstrekt geen duidelijkheid waar partijen staan ten aanzien van sport in Gouda. Daarom heb ik de programma’s er maar op nageslagen. Kijk en vergelijk…

Gouda’s 50+ (2 zetels) noemt sport, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Sport verbindt, moet betaalbaar blijven en is voor iedereen. De SP (2 zetels) pakt lekker uit met maar liefst 16 maatregelen. Zo moet de contributie zo laag mogelijk worden gehouden. Het groenonderhoud moet worden opgeschroefd. Rubberkorrels op kunstgrasvelden moeten worden vervangen. Allemaal zaken die bij de SP bakken met geld kosten, maar aan ambitie geen gebrek. De SGP (2 zetels) wil het schoolzwemmen weer invoeren. Sport moet worden gestimuleerd en betaalbaar blijven. Geen sport op zondag, maar dat is al 100 jaar zo.

Uitkering

Gouda Positief (4 zetels) wil mensen met een uitkering koppelen aan sportverenigingen die zitten te springen om vrijwilligers. Clubs, wijkteams, scholen en maatschappelijke organisaties moeten beter gaan samenwerken. GroenLinks (2 zetels) heeft een ludiek idee. Die partij wil dat Goudse huisartsen sporten op recept kunnen gaan uitschrijven. Gemeente Belangen Gouda (1 zetel) stelt voor om 1x per jaar een Goudse sportdag te organiseren voor alle inwoners. Er moet minder regelgeving komen. Samenwerking van verenigingen moet worden beloond. De VVD (3 zetels) zit in op bereikbaarheid van accommodaties. Mensen met een uitkering kunnen een bijdrage leveren aan het beheer en toezicht. En de faciliteiten moeten beter worden benut. Het CDA (3 zetels) hecht aan respectvol met elkaar omgaan. Sport heeft een belangrijke rol. Die partij wil een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers. Bijstand en vrijwilligerswerk moeten soepel samengaan. De ChristenUnie (4 zetels) noemt in de strijd tegen drankmisbruik de Jodan Boys Rules expliciet. In de helft van de Goudse gezinnen wordt gesport en dat kan beter. Ieder kind moet, desnoods kosteloos met stadspas, de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten. De gezonde kantine moet worden gestimuleerd.

Rubberkorrels

De PvdA (5 zetels) noemt sport maar liefst 35 keer. Vluchtelingen moeten kunnen sporten. Discriminatie, intimidatie en geweld zijn ontoelaatbaar. Verenigingen moeten nog meer samenwerken zodat alle kinderen kunnen worden bereikt. D66 (6 zetels) streeft ernaar verenigingen eigenaar te laten worden van hun eigen terrein en faciliteiten. Zo zijn clubs minder afhankelijk van de gemeente (die nu veel geld uitgeeft aan onderhoud). Roken op sportplekken moet worden ontmoedigd. Faciliteiten kunnen effectiever worden gebruikt. Rubberkorrels moeten worden vervangen door PAK-vrij granulaat. De PvdD (1 zetel) wil dat in Gouda geen kunstgras meer wordt aangelegd. In kantines moet meer aandacht komen voor diervriendelijke voeding. Voor sporters of bezoekers met dieren, dat wordt niet duidelijk. De partij Jezus Leeft – een nieuwkomer in Gouda – heeft ongetwijfeld standpunten, maar die moet de Goudse fractie nog op papier zetten.

Joël Batenburg

Speler van Het Elfde en lid cs. Sportiviteit en Respect.

Toevoeging redactie: op vrijdag 9 maart is er een politiek sportcafé, georganiseerd door SPORT*GOUDA. Je bent van harte uitgenodigd.