In Nieuws, Nieuws Barcommissie

De Jodan Boys heeft in de ledenvergadering op 18 december jl. afgesproken definitief door te gaan met een beheerder voor het Jodan Boys complex. Omdat de organisatie op verschillende vlakken blijft groeien is besloten hier structureel invulling aan te geven.

In goed overleg is met de huidige beheerder, Peter van den Brink afgesproken om zijn contract niet te verlengen. Peter is met ingang van 16 december gestopt met zijn werkzaamheden. We danken Peter voor zijn inzet en bijdragen de afgelopen maanden.

Na diverse gesprekken heeft het bestuur besloten Ruud Bakker als beheerder aan te stellen. Ruud is geen onbekende, hij is de afgelopen jaren als bestuurslid verantwoordelijk geweest voor de commerciële zaken binnen de Jodan Boys. Ruud zal zal zijn bestuurstaak neerleggen en samen met Inge Bos de taken van beheerder gaan uitvoeren. Inge en Ruud werken samen vanuit het nieuwe bedrijf Ruba Events wat door Ruud is opgestart.

Ruud en Inge gaan een aantal praktische zaken  organiseren. Je kunt hierbij denken aan het opstellen van planningen voor openen en sluiten, het regelen van het vrijwilligerswerk achter de bar en het verzorgen van evenementen. Ruud is ook het eerste aanspreekpunt als het gaat om zaken rondom de accommodatie. Ruud en Inge zullen zich de komende weken inwerken en in per 1 januari starten.

Zijn contactgegevens zijn:

Met vriendelijke groeten,

Stichting C.V.V. de  Jodan Boys