In Nieuws

Marjan van Olst en Rob de Jong zijn twee nieuwe bestuursleden. De algemene leden vergadering (ALV) heeft hier deze week mee ingestemd. Marjan is bestuurslid voor vrouwen- en meisjesvoetbal en Rob de Jong (al eerder bestuurslid geweest) is vanaf nu vicevoorzitter.

De ALV heeft Jan de Graaf herkozen als penningmeester. Ruud Bakker trad af als bestuurslid commerciële zaken in verband met zijn nieuwe werkzaamheden als beheerder.

Theo Vogelzang is aan de ALV voorgesteld als beoogd secretaris van de vereniging. Het komende halfjaar zal hij samen met Pieter van den Berg de werkzaamheden oppakken. In juni zullen het bestuur en Theo besluiten of zij de ALV zullen voorstellen om Theo als secretaris aan te stellen.

Overige wijzigingen

Martin Rietveld is afgetreden als lid van de kascommissie. In zijn plaats zal Bram van Loon in de kascommissie plaatsnemen.

Gerard Wolters is afgetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting.