In Nieuws, Nieuws Commissie Sportiviteit en Respect, Nieuws G-Teams

Het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (afgekort VOG) wordt door het bestuur verplicht gesteld voor alle trainers en (bege)leiders van onze voetballende jeugdleden, en van de G-geleding. Binnenkort krijgen degenen die daarvoor in aanmerking komen hierover bericht.

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. De VOG-regeling geldt voor iedereen die vrijwilligerswerk doet met kinderen/minderjarigen, tot de leeftijd van 18 jaar. Bovendien geldt de regeling voor iedereen die dergelijke werkzaamheden verricht binnen het G-voetbal.

De VOG-regeling is wenselijk, omdat het bijdraagt aan een veilig sportklimaat voor onze voetballende jeugdleden.

Veilig sporten

Voor de duidelijkheid: in Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk waarbij zij omgaan met kinderen. En dat is fantastisch. Maar natuurlijk moeten al die kinderen wel veilig kunnen sporten en spelen, zonder het risico te lopen dat zij worden lastiggevallen door volwassenen met ongepaste bedoelingen, volwassenen die hun positie daarvoor misbruiken. Dát deze risico’s bestaan, helaas, blijkt uit de incidenten die met enige regelmaat aan het licht komen.

De VOG regeling helpt ook onze club om dit risico te verkleinen. Het is een instrument om ervoor te zorgen dat de zorg voor onze voetbaljeugd in vertrouwde handen is en blijft.

VOG is een landelijke regeling, vanuit het NOC*NSF, met medewerking van het ministerie van VWS en de nationale sportbonden, zoals de KNVB. Serieuze partijen, en terecht, want het gaat ook om een serieus thema.

Krijgt u bericht?

De mensen die in aanmerking komen voor het aanvragen van een VOG ontvangen binnenkort en e-mail waarin gevraagd wordt een aantal gegevens aan te leveren.

Met deze gegevens kan de vereniging de aanvraagprocedure opstarten.

Zodra dit is gebeurd ontvangt u een e- mail van de COVOG die namens het ministerie van Veiligheid en Justitie de aanvraag verder afhandelt.

Het staat in elk geval al vast dat er voor u geen kosten aan zijn verbonden, voorwaarde is dat de aanvraag door de vereniging wordt opgestart.

vog-verklaring

Voor de complete uitleg over de procedure surf even naar de site van NOC*NSF :http://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen