In Blogs, Nieuws

Helaas moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Recente misbruikschandalen – niet alleen in de voetbalsport maar ook daar buiten – hebben dat wel duidelijk gemaakt. En laten we niet de illusie hebben dat dergelijke zaken aan de Sportlaan voorbijgaan.

Ongewenst gedrag

Daarom werkt Jodan Boys sinds 2010 al aan het ontwikkelen van specifiek beleid om ongewenst gedrag binnen de vereniging tegen te gaan. Anders gezegd, er moet binnen onze club sprake zijn van een klimaat om veilig te kunnen voetballen. Daarvoor is er een Commissie Sportiviteit en Respect actief die de normen en waarden bewaakt en de leden bewust wil maken van positief gedrag. Daartoe zijn onder andere de bekende Jodan Boys Rules ontwikkeld. En is voor trainers en leiders de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) als voorwaarde gesteld.  De nieuwe pijler in het beleid naar een nog veiliger sportklimaat is de introductie van een vertrouwenspersoon.

Waarvoor kan een lid bij de vertrouwenspersoon terecht?

Het moet gaan om ongewenst gedrag en dat kan zich uiten in pesten, intimideren, discrimineren, uitsluiten, onheus bejegenen, seksueel misbruik etc.

Even voorstellen

Het bestuur heeft mij -Wim van den Brink- gevraagd om de rol van vertrouwenspersoon te gaan vervullen. Voor wie mij nog niet kent: ik ben sinds 1992 actief bij Jodan Boys als keeper en vrijwilliger in diverse functies. In het dagelijks leven ben ik directeur bij een brancheorganisatie voor slagers. Mede vanuit mijn achtergrond als jurist doe ik de laatste jaren vooral sociale zaken zoals cao, pensioen en onderwijs. In deze functie heb ik mij onder andere beziggehouden met conflictbemiddeling en het opzetten van een meldpunt voor ongewenste intimiteiten. Vanuit deze ervaringen denk ik voldoende aanknopingspunten te hebben voor het invullen van de rol van vertrouwenspersoon bij Jodan Boys.

Als vertrouwenspersoon werk ik volgens het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving ten behoeve van Grensoverschrijdend Gedrag van het NOC/NSF. Daarin is uiteraard vertrouwelijkheid het allerbelangrijkste onderdeel.

Ik hoop uiteraard niet dat het nodig is, maar schroom niet om mij te mailen:  wimvandenbrink13@gmail.com

Wim van den Brink