In Nieuws

Leden betalen vanaf nu 2 keer per jaar contributie, in plaats van 4 keer per jaar.De ALV van 27 juni jl. heeft ingestemd met deze wijziging in het contributiebeleid.

 Wat betekent dat voor u?

De nieuwe regeling gaat direct in. Dat betekent dat u eind augustus 2017 een incasso krijgt voor het 3e en 4e kwartaal van 2017. Eind januari 2018 krijgt u dan de incasso voor het 1e en 2e kwartaal.

U vindt hier de contributietabel: contributie-2017-2018

Waarom deze wijziging?

Aanleiding voor deze aanpassing is dat het innen van contributies steeds meer tijd kost en dat het nu lastig is niet betaalde contributies alsnog binnen te krijgen:

  • Ieder kwartaal moet de contributie opnieuw gefactureerd worden. Dat kost veel tijd, in combinatie met de controle op volledigheid en juistheid van de contributie.
  • Ieder kwartaal is debiteurenbeheer een probleem. Met gestorneerde incasso’s gaat veel tijd verloren. Daarnaast leidt het tot ongewenste discussies met ouders/kader.

 Zijn er uitzonderingen?

  • Voor gezinnen met 3 of meer leden wordt een uitzondering gemaakt en blijft betaling per kwartaal mogelijk (deze leden betalen de halfjaarfactuur dan in 2 termijnen). Hiervoor kunnen leden specifieke betalingsafspraken maken.
  • Leden die niet in staat zijn te betalen kunnen contact opnemen met de penningmeester om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.