In Blogs

Door Ruud Straver

De sport’ in Nederland heeft te maken met ontwikkelingen die zorgen baren. De belangrijkste is zonder meer de verharding en verruwing in de sport – die veelal sluipend van buitenaf de sfeer binnen verenigingen beïnvloedt. Waarden en normen komen onder druk te staan en verschuiven langzaam maar zeker. Dit merken we ook bij Jodan Boys.

Om die verharding en verruwing tegen te gaan, hebben de gezamenlijke sportbonden zoals de KNVB en NOC*NSF, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ ontwikkeld. Doel is om sportief gedrag te stimuleren  en ongewenst gedrag aan te pakken.

Uithangbord

In een veilig sportklimaat binnen de vereniging voelen alle leden zich zodanig thuis dat ze lang lid blijven, zich graag inzetten en ook naar buiten toe de vereniging promoten.

Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de rol van sporter, vrijwillig kaderlid of scheidsrechter is. Jouw sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Mensen die zich prettig voelen en met plezier hun sport beoefenen zijn het belangrijkste uithangbord voor die sport en hun vereniging.

Positieve aandacht 

Het is erg belangrijk dat zo’n veilig sportklimaat ook binnen Jodan Boys bestaat en dat ieder lid dat in zijn eigen omgeving ervaart. In het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ worden verenigingen zoals wij geholpen om trainingen en wedstrijden eerlijk en sportief te laten verlopen. Extra aandacht voor positief coachen, spelregelkennis en meer scheidsrechters, samen met het duidelijk ingrijpen bij sociaal ongewenst gedrag, zal direct leiden tot een positievere beleving bij de leden  en genereert daarmee ook extra positieve aandacht voor de sport!

Binnen Jodan Boys is de commissie Sportiviteit & Respect druk bezig met het bewaken van onze normen en waarden door de leden bewust te maken en positief gedrag te bevorderen.

Uitgangspunt is dat iedereen bij Jodan Boys verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en daar ook op mag worden aangesproken. The Jodan Boys Rules zijn daar een voorbeeld van!

Daarnaast  geven wij extra aandacht aan het jeugdvoetbal en is er een verplichting een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in te leveren voor het ‘kader’ dat met onze jeugd werkt.

Komend seizoen moeten alle kaderleden weer opnieuw via de club een VOG aanvragen. Alle betrokkenen worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Vertrouwenspersoon

We gaan komend seizoen tot slot ook een vertrouwenspersoon aanstellen.

Wij zullen de leden uiteraard nog nader informeren over de rol van de vertrouwenspersoon en de positie die hij inneemt binnen onze vereniging

Voor deze functie is Wim van den Brink benaderd (u kunt hem wellicht als de omroeper bij de thuiswedstrijden van JB 1). Omdat dit fenomeen helemaal nieuw is binnen onze vereniging zal Wim eerst een notitie opstellen voor het bestuur.

Aan de hand daarvan zal een en ander in beleid nader worden uitgewerkt. Wim zal het bestuur daarbij vanuit zijn expertise en ervaring bij gaan adviseren

Uiteindelijk  zal het bestuur de ledenvergadering vragen om Wim in deze functie te benoemen.