In Nieuws

Jodan Boys heeft het vrijwilligersbeleid (opnieuw) vastgesteld. De opmerkingen van de ALV zijn verwerkt en dit heeft geresulteerd in een nieuwe versie (zie onderaan dit bericht) die nu actief wordt uitgevoerd.

Wat houdt het beleid in?

Het beleid houdt in dat een Jodan Boys lid per seizoen minimaal 8 uur vrijwilligerswerk doet.
Dit geldt voor de senioren en de JO-19 leden die vallen in de categorie “betalende spelende leden”. Voor jeugdleden van JO-17 en JO-15 geldt dit voor één van de ouders of verzorgers.

Waarom is het nodig?

CVV De Jodan Boys is een sterk groeiende vereniging en om alles goed te laten te verlopen moeten er ook een hoop dingen geregeld worden. Samen vormen we één vereniging. Om ervoor te zorgen dat onze vereniging kan blijven draaien, zijn veel vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er al heel veel vaste vrijwilligers, maar niet genoeg om alle taken uit te voeren. Onder het motto: vele handen maken licht werk, hoeft elk lid van ouder dan 18 jaar met 8 uur per seizoen maar een klein steentje bij te dragen.

Hoe werkt het?

Alle leden (of hun ouders) die geacht worden vrijwilligerswerk te doen, ontvangen aan het begin van elk seizoen een mail zodat zij via de app “Voetbalclub2000” of op de website www.voetbalclub2000.nl kunnen inloggen. Vervolgens kan men vrijwilligerstaken kiezen.
Let op: het rijden voor je kind of team wordt niet gezien als vrijwilligerstaak, maar als een normale bijdrage aan de vereniging.
Kun je het afkopen?
Een lid dat echt die 8 uur per seizoen niet kan volmaken kan het vrijwilligerswerk afkopen door 125 euro per seizoen extra aan contributie te betalen.

Wat zijn de uiterste gevolgen?

Als iemand niet komt opdagen zonder een vervanger te hebben geregeld, krijgt hij/zij een boete (zie het Vrijwilligersbeleid ).

Als iemand na diverse herhalingen alsnog weigert vrijwilligerswerk te doen, mag hij/zij (tijdelijk) niet meer trainen en spelen. Ook kunnen we dan een incassobureau inschakelen.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er bij bijzondere omstandigheden altijd afspraken mogelijk over het vervullen van je vrijwilligerswerk. Neem contact op met de vrijwilligerscommissie via vrijwilligers@cvvdejodanboys.nl als er onduidelijkheden zijn of als er bijzondere omstandigheden zijn.