In Nieuws

We zijn dringend op zoek naar extra handjes om onze mooie club draaiende te houden. Het gaat om een aantal vacatures:

  • commissielid kledingbeheer
  • secretaris algemeen bestuur
  • voorzitter commissie vrijwilligersbeleid
  • commissielid vrijwilligersbeleid
  • medewerker contributieverwerking
  • medewerker debiteurenbeheer
  • financieel administrateur

Kijk voor deze vacatures op de vacature pagina!

Per functie zie je bij wie je je kunt aanmelden.

Alvast ontzettend bedankt voor je hulp. Samen vormen we één club!