In Nieuws

De afgelopen maanden heeft het bestuur intensief gekeken naar de mogelijkheden om de kleedruimte op ons complex verder uit te breiden. Natuurlijk zouden we het liefst een aantal nieuwe kleedkamers bouwen. De mogelijkheden hiervoor op ons complex zijn echter beperkt door een gebrek aan ruimte. Mede daardoor is het bouwen van nieuwe kleedkamers een zeer kostbare zaak.

Daarnaast is er de noodzaak om de natte ruimtes in de nieuwbouw op te knappen. Door de zeer snelle bouw, is de wandafwerking niet geworden zoals deze zou moeten zijn. Om dit op te lossen zal er in alle kleedkamers een nieuwe wandbekleding moeten komen.

Een derde punt wat een rol speelt is de keuze die het bestuur de afgelopen jaren heeft gemaakt om leningen zo snel mogelijk af te bouwen.

Deze punten hebben er toe geleid dat het bestuur de investering in nieuwe kleedkamers op dit moment te hoog vindt. Eerst zullen we de nieuwe kleedkamers licht moeten renoveren waarbij we gelijk willen kijken naar de mogelijkheden om deze slimmer te benutten. Bijvoorbeeld via het gebruik van lockers kunnen we de kleedkamers waarschijnlijk veel efficiënter inzetten. Een optie die we de komende tijd intensief gaan onderzoeken. We hopen dat mede hierdoor dure nieuwbouw niet nodig zal zijn.

Wordt vervolgd dus!