In Nieuws

Beste speldendragers,

zoals eind vorig jaar al aangekondigd zal de speldendragersavond van 2016 dit jaar in 2017 worden gehouden. De definitieve datum zal worden 17 maart 2017.

De avond zal plaatsvinden in onze eigen kantine ; de “duginn”. Op de avond zal plaats zijn voor een maaltijd, een spreker, huldigingen speldendragers, een drankje en veel oude koeien uit de jodan boys sloot. We vragen dit jaar voor het eerst een eigen bijdrage van 5 euro waar u dan 3 drankjes en een blijvend aandenken voor terug ontvangt.

U zult nog per post worden uitgenodigd. We streven ernaar om iedereen bij de volgende speldendragersavond (later dit jaar; editie 2017) per email uit te nodigen dus ingeval u nu al aangeeft per email te kunnen worden uitgenodigd (om de postzegelkosten te beperken), ontvangen we graag nu al uw emailadres. Stuur svp uw email naar speldendragers@cvvdejodanboys.nl

We zien jullie graag op 17 maart !!

Namens het bestuur,

Speldendragerscommissie Ard en Bob