Lidmaatschapsgegevens wijzigen

Formulier om uw gewijzigde gegevens aan Jodan Boys door te geven:

  • Vul in dit formulier de verplichte velden en vul vul de velden die de gegevens bevatten die u wilt wijzigen. Heeft u nog vragen? neem dan contact op met: ledenadmin@cvvdejodanboys.nl
  • Eventuele opmerkingen of bijzonderheden kunt u hier vermelden.
  • Door het invoeren van een nieuw IBAN nummer verklaar ik tevens kennis te hebben genomen van de genoemde reglementen. Ik ga akkoord met automatische incasso.