Lidmaatschap opzeggen:

Formulier lidmaatschap opzeggen:

  • Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. Heeft u nog vragen? neem dan contact op met: ledenadmin@cvvdejodanboys.nl

    Opzeggen kan 2 keer per jaar: op 1 januari en 1 juli, waarbij de contributie in het lopende halfjaar waarin opgezegd wordt nog wel doorbetaald moet worden.

    Hou er rekening mee dat u pas wordt uitgeschreven als u aan uw (contributie)verplichtingen heeft voldaan.

    Als u zich over wilt laten schrijven naar een andere vereniging kan de overschrijving door Jodan Boys pas worden goedgekeurd als aan alle (contributie)verplichtingen is voldaan !
  • Eventuele opmerkingen of bijzonderheden kunt u hier vermelden.