Lid worden

Wachtlijst/Aanmeldingsformulier:

 • Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. "LET OP ALLE VELDEN MET EEN * ZIJN VERPLICHT !!" Heeft u nog vragen neem dan contact op met: wachtlijst@cvvdejodanboys.nl
  Wij raden u aan kennis te nemen van:

  - het contributiereglement
  - het vrijwilligersreglement
  - de privacyverklaring

  Formulier:
 • Voeg een digitale pasfoto toe
  Max. bestandsgrootte: 10 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 15 MB.
 • Als u eerder bij een club heeft gespeeld, vul dan de meest recente club in:
 • Jodan Boys kent diverse lidmaatschappen. Voor welk lidmaatschap kiest u?
 • Machtiging automatische incasso:

  Ondergetekende verleent hierbij een algemene machtiging aan

  C.V.V. de Jodan Boys
  Sportlaan 8
  2806 HC Gouda
  IBAN nummer: NL76INGB0002067080
  Incassant ID: NL20ZZZ404649120000

  om bedragen van zijn/haar rekening af te schrijven voor de, in het contributiereglement beschreven bedragen.

  Afschrijving zal plaatsvinden eind juli en eind januari. Contributie wordt per half jaar afgeschreven
 • Minderjarig lid
  * Als het aan te melden lid minderjarig is dan is het invullen van de gegevens van de ouder/voogd verplicht:
 • Vrijwilligerswerk
  Als u of uw kind lid wordt van de Jodan Boys dan wordt er van u verwacht dat u jaarlijks een aantal vrijwilligerstaken uitvoert. Graag vernemen wij u welk soort vrijwilligerswerk u uit wilt voeren. U kunt dit in onderstaande velden aangeven.
 • Eventuele opmerkingen of bijzonderheden kunt u hier vermelden.
 • Ik heb kennis genomen van de genoemde reglementen en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ga akkoord met automatische incasso.