In Nieuws

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van De Jodan Boys nogmaals van harte uit voor de volgende Algemene Leden Vergadering, die zal worden gehouden op woensdag 19 juni a.s. vanaf 20.00 uur in de kantine van ons sportcomplex Oosterwei (inloop 19.45 uur).

Agenda

1 Opening en welkom door de voorzitter
2 Agenda Vaststellen
3 Ingekomen stukken en mededelingen Ter informatie
4 Verslag van de vergadering van 12 december 2023 Vaststellen
5 Begroting vereniging voor het seizoen 2024-2025 Vaststellen
6 Professionaliseringstraject De Jodan Boys 2024-2030 Ter bespreking
7 Introductie Commissie Normen en Waarden Ter bespreking
8 Evaluatie seizoen 2023-2024 en vooruitblik Stichting Topvoetbal Ter bespreking
9 Benoeming nieuwe penningmeester Benoeming
10 Voorstel voor nieuwe kledingleverancier Besluitvorming
11 Rondvraag en sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur nodigt u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Belangstellende leden worden gevraagd om zich van te voren aan te melden bij de secretaris op het mailadres secretaris@cvvdejodanboys.nl. De stukken voor de ALV zijn vanaf heden beschikbaar  en worden op aanvraag toegestuurd. Wij zien uit naar uw komst.

Het bestuur.