In Nieuws

De ALV vindt dit jaar plaats op dinsdag 15 december a.s. van 20.00 tot 22.00 uur.

Zoals gewoonlijk zullen daarbij de jaarstukken aan de orde komen, maar er zal ook uitgebreid aandacht zijn voor het wel en wee van onze club en haar (individuele) leden. Het bestuur was voornemens om ook het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2024 aan de orde te stellen, maar dat onderwerp is uitgesteld naar de volgende ALV van 22 juni 2021.

Het bestuur denkt voor 15 december a.s. in principe aan een fysieke vergadering in de kantine van De Jodan Boys (waar dan maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn). We willen iedereen die belangstelling heeft om de ALV bij te wonen vragen om zich op te geven bij de secretaris op het mailadres secretaris@cvvdejodanboys.nl. Graag uiterlijk 1 december a.s.

Belangstellenden zullen uiterlijk 8 december de stukken ontvangen.

Mochten zich meer dan 30 personen aanmelden, dan zal het bestuur een oplossing proberen te vinden in de vorm van een gecombineerde fysieke/virtuele vergadering.