In Nieuws, Nieuws Scheidsrechterscommissie

Tot ons leedwezen bereikte ons het bericht van het overlijden op 91-jarige leeftijd van Ton de Kwaadsteniet.

Tot voor kort was hij een trouwe bezoeker van ons complex. In het verleden was hij actief in de onderhoudsploeg op maandag en zaterdag. Jodan Boys is hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange werk als vrijwilliger.

In de wedstrijd van ons eerste team van afgelopen zaterdag is te zijner nagedachtenis een minuut stilte in acht genomen. We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.