In Nieuws

Op maandag 17 juni a.s. wordt er een Algemene Ledenvergadering van De Jodan Boys gehouden, waarin alle leden mee kunnen denken en mee kunnen stemmen over de toekomst van de vereniging. Op deze vergadering worden onder andere de werkbegroting voor het seizoen 2019-2020 en het vrijwilligersbeleid besproken.

We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: 17 juni 2019
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Dug Inn, Sportlaan 8

Agenda (onder andere):

  • Verslag van de ALV van 11 december 2018
  • Werkbegroting seizoen 2019 -2020
  • Vrijwilligersbeleid
  • Benoeming bestuursleden en kascommissie

De bijlagen bij de agenda kun je aanvragen bij secretaris@cvvdejodanboys.nl. Het verslag van de vorige vergadering, de werkbegroting 2019-2020 en een voorstel voor de benoeming van nieuwe bestuursleden worden dan naar je gemaild.

Graag tot 17 juni.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van C.V.V. De Jodan Boys