In Nieuws, Nieuws Jeugd, Nieuws Voetbaltechnische Commissie

Op 28 mei a.s. begint weer de selectieperiode voor het nieuwe seizoen. Hoe doet Jodan Boys dat en hoe verhoudt zich dat tot de talentendagen die Jodan Boys organiseert én de wachtlijsten die er  zijn? Karel van den Heuvel, bestuurslid voetbaltechnische zaken, beantwoordt een aantal vragen hierover.

Waarom is de selectie alleen een paar weken in mei/juni: je hebt toch het hele seizoen de tijd om te selecteren?

Het is niet zo dat er alleen in deze periode wordt geselecteerd. Het hele seizoen kijken trainers/coaches naar de ontwikkeling van spelers. Daarbij gebruiken ze het spelersvolgsysteem Dotcom.

Trainers hebben in het seizoen ook regelmatig overleg met het hoofd jeugdopleidingen en de voetbaltechnische coördinator per leeftijdscategorie. Die laatsten zitten weer in de voetbaltechnische commissie (VTC) van de club en delen daar hun ervaringen.

Naast het volgen van spelers tijdens het seizoen, is het ook belangrijk om een moment te hebben waarop je spelers kunt vergelijken die normaal in een ander team spelen.  Daarom is deze selectieprocedure nodig.

Wie beoordeelt en wie bepaalt in welk team mijn kind komt?

De trainers/coaches werken continue met de kinderen en geven hun advies over een mogelijke teamindeling; in de VTC wordt vervolgens vastgesteld hoe de teamindeling eruit gaat zien. Dat gebeurt in goed overleg met trainers/coaches.

Als mijn kind niet bij de selectie zit, hoe vindt dan de indeling van de teams plaats?

Dat gebeurt op een vergelijkbare manier. Ook daar selecteren we op technische en tactische vaardigheid en houding en gedrag. Bij de wat oudere jeugd (bijvoorbeeld JO-17) komt het soms voor dat spelers graag een vriendenteam willen vormen. Daar bieden we dan soms de mogelijkheid voor.

Waarom organiseert Jodan Boys ook nog elk jaar een talentendag?

We willen een regionale rol spelen als het gaat om he toeleiding van talenten. We willen een eerste elftal met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers die bij voorkeur uit de regio Gouda komen. We willen ruimte bieden aan spelers die eigenlijk een stapje hoger willen.

Maar: we nemen niet ongelimiteerd spelers aan.

Hoeveel talenten komen er dan elk jaar binnen?

We nemen maximaal twee spelers per geboortejaar aan. Die nieuwe spelers moeten echt een toegevoegde waarde zijn voor het team.  Ze moeten beter zijn anders kunnen ze geen lid worden bij ons. Vaak gebeurt het dan ook dat we niet eens aan die twee spelers per geboortejaar komen.

Waarop selecteert Jodan Boys?

We kijken primair naar de technische en tactische vaardigheid maar we kijken ook naar houding en gedrag. En of een speler bij de club en bij het team past.

Wanneer weet ik in welk team mijn kind komt?

Eind juni/begin juli 2018 zal de indeling van de teams waarmee het seizoen 2018-2019 wordt begonnen bekend worden gemaakt worden via de Mini Telex. Zodra de trainers eruit zijn zullen wij de spelers en ouders informeren. Dit kan op verschillende momenten zijn gedurende de selectie periode.

Wat als ik vind dat mijn kind niet in een passend team zit?

We zijn erg zorgvuldig in de selectieprocedure. Maar het kan natuurlijk zijn dat er uiteindelijk iets niet klopt. Als u de selectie niet begrijpt, vraag dan om een toelichting bij de voetbaltechnisch coördinator van de geleding van uw kind.

Als mijn kind eenmaal is ingedeeld, blijft hij daar dan de rest van het nieuwe seizoen?

In principe wel, maar in uitzonderingsgevallen kunnen er verschuivingen plaatsvinden. Als iemand echt niet op zijn plek zit dan kan een speler zowel naar boven als naar onderen doorgeschoven worden; dit gebeurt altijd met een persoonlijke toelichting naar de spelers en waar nodig naar ouders.

Wat gebeurt er met kinderen van de wachtlijst?

De stelregel is dat voor iedere speler die via de talentendag instroomt ook iemand van de wachtlijst instroomt. Zodat we van beide kanten instroom hebben. Het is dus niet zo dat er door de talentendag geen spelers meer van de wachtlijst instromen.