In Vacatures

Per: 1 januari 2018 (lange inwerkperiode en geleidelijke overgang is dus mogelijk)

Aantal uren per week: 5

Doelstelling:

De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie en administratie van het Algemene Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • verspreiding en beantwoording van inkomende mails (incl. archivering).
 • onderhouden gegevens van de verschillende commissies.
 • onderhouden contacten met externe organisaties.
 • beheer interne documenten (incl. archivering).

Algemeen Bestuur (frequentie 10 x per jaar):

 • opstellen van de agenda (incl. archivering).
 • verzenden agenda en vergaderstukken t.b.v. bestuursvergaderingen.
 • verslaglegging (notulen en actiepuntenlijst) van de vergadering (incl. archivering).

Algemene Ledenvergadering (jaarlijks, frequentie 1-2 x per jaar):

 • opstellen van de agenda (incl. archivering).
 • samenstellen van het jaarverslag aan de hand van de bijdragen van o.a. de verschillende commissies en de Stichting.
 • verslaglegging (notulen en actiepuntenlijst) van de vergadering (incl. archivering).
 • verzenden van het concept verslag aan de leden n.a.v. de gegevens op de presentielijst.
 • verspreiding en beantwoording van inkomende post (incl. archivering).
 • regelen bloemen voor de jubilarissen.
 • beantwoorden en afhandelen telefonische vragen leden en externen.

Contactpersoon: voorzitter@cvvdejodanboys.nl of secretaris@cvvdejodanboys.nl